Θέση ντροπής της χώρας σε πανευρωπαϊκή κατάταξη για τη ψυχική υγεία

Μία από τις χειρότερες θέσεις – στην 28η μεταξύ 30 ευρωπαϊκών χωρών- καταλαμβάνει η Ελλάδα στην ψυχιατρική μεταρρύθμιση. Την 1η καλύτερη επίδοση έχει η Γερμανία εξαιτίας του ισχυρού συστήματος υγείας και της εξαιρετικής κοινωνικής πρόνοιας, όπως αναφέρεται στην σχετική ευρωπαϊκή έρευνα. 

Η Ελλάδα αξιολογήθηκε αρνητικά σε μια σειρά από δείκτες, μεταξύ των οποίων είναι το περιβάλλον των ασθενών με ψυχική νόσο, η πρόσβαση που έχουν σε ιατρική βοήθεια και υπηρεσίες, οι ευκαιρίες που τους δίνονται -ειδικά εκείνες που σχετίζονται με την εργασία - η διαχείριση όσον αφορά στα ανθρώπινα δικαιώματα και οι προσπάθειες για την καταπολέμηση του κοινωνικού στίγματος. 

Πρόκειται για έρευνα η οποία διεξήχθη από τον Economist Intelligence Unit με την υποστήριξη της φαρμακευτικής εταιρίας Janssen για την ένταξη στην κοινωνία και την απασχόληση των ασθενών με ψυχική νόσο, εντός των 28 Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Νορβηγίας και της Ελβετίας. 

Μεθοδολογία της Έρευνας και Ευρήματα 

Ο Δείκτης Ένταξης στην Ψυχική Υγεία βασίζεται σε μια σειρά από δείκτες, μεταξύ των οποίων είναι το περιβάλλον των ασθενών με ψυχική νόσο, η πρόσβαση που έχουν σε ιατρική βοήθεια και υπηρεσίες, οι ευκαιρίες που τους δίνονται -ειδικά εκείνες που σχετίζονται με την εργασία - η διαχείριση όσον αφορά στα ανθρώπινα δικαιώματα και οι προσπάθειες για την καταπολέμηση του κοινωνικού στίγματος. 

Βασικά ευρήματα της έρευνας είναι ότι η Γερμανία βρίσκεται στην κορυφή του Δείκτη εξαιτίας του ισχυρού συστήματος υγείας και της εξαιρετικής κοινωνικής πρόνοιας, ενώ ακολουθούν με μικρή διαφορά το Ηνωμένο Βασίλειο και οι Σκανδιναβικές χώρες. Παρόλα αυτά, τα παραδείγματα καλών πρακτικών στον τομέα της παρέμβασης δεν περιορίζονται μόνο στις πρωτοπόρες χώρες και οι ερευνητές συμπεραίνουν ότι η πρόοδος είναι απαραίτητη για όλα τα Ευρωπαϊκά κράτη. 

Συστάσεις 

Η Λευκή Βίβλος επισημαίνει πέντε τομείς, πάνω στους οποίους πρέπει να εστιάσουν πολλές Ευρωπαϊκές χώρες, προκειμένου να βελτιώσουν την ένταξη των ασθενών με ψυχική νόσο μέσα στην κοινωνία: 

1. Η επίτευξη καλύτερων δεδομένων σε όλους τους τομείς της παροχής ιατρικών υπηρεσιών, της εξυπηρέτησης και των εκβάσεων

2. Υποστήριξη των πολιτικών ψυχικής υγείας με κατάλληλη χρηματοδότηση

3. Ολοκλήρωση του αποϊδρυματισμού (της μετάβασης, δηλ. από την ενδονοσοκομειακή περίθαλψη στη φροντίδα εντός του πλαισίου της κοινότητας), ενός έργου που μετρά δεκαετίες πλέον

4. Επικέντρωση στην παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών εντός της κοινότητας

5. Πρόνοια για ολοκληρωμένες υπηρεσίες απασχόλησης
   
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΚΑΤΑΤΑΞΗ
ΧΩΡΑ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1
Γερμανία
85.6
2
Ην. Βασίλειο
84.1
3
Δανία
82.0
4
Νορβηγία
79.5
5
Λουξεμβούργο
76.6
6
Σουηδία
74.1
7
Ολλανδία
72.8
8
Εσθονία
71.4
9
Σλοβενία
71.1
10
Βέλγιο
70.7
11
Φινλανδία
70.0
12
Ισπανία
68.8
13
Γαλλία
68.4
14
Ιρλανδία
68.0
15
Πολωνία
65.4
16
Ιταλία
59.9
17
Μάλτα
59.7
18
Τσεχία
59.4
19
Αυστρία
57.9
20
Λιθουανία
53.5
21
Λετονία
51.9
22
Σλοβακία
46.8
23
Κύπρος
46.6
24
Ελβετία
45.7
25
Ουγγαρία
43.9
26
Κροατία
40.1
27
Πορτογαλία
38.1
28
Ελλάδα
38.0
29
Ρουμανία
34.7
30
Βουλγαρία
25.0
ΠΗΓΗ: HealthView.gr

Σχόλια