ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΠΟΣΕΥΠ ΕΟΠΥΥ


Αθήνα, 09-03-2015
ΔΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ
ΑΠ  1
Μετά την δικαστική προσφυγή των τριών μεγάλων Πρωτοβαθμίων Συλλόγων ιατρών ΠΕΔΥ, (ΣΕΥΠΕΟΠΥΥ-ΠΕΔΥ Αττικής - Θεσσαλονίκης - Πειραιά) λόγω της λήξης της θητείας του ΔΣ με αποτέλεσμα η Ομοσπονδία να μην εκπροσωπείται νόμιμα, εκδόθηκε δικαστική απόφαση την 26-2-2015 με την οποία διορίστηκε προσωρινό Δ.Σ., που κατά την συνεδρίαση της 9-3-2015 συγκροτήθηκε σε σώμα, ως εξής : 

ΨΥΧΑΡΗΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ                     Πρόεδρος
ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ  ΣΑΒΒΑΣ         Αντιπρόεδρος
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ    Γεν. Γραμματέας
ΚΕΜΕΝΕΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                        Αν. Γεν. Γραμματέας
ΠΡΟΒΑΤΑΣ  ΣΠΥΡΙΔΩΝ                        Ταμίας
ΑΓΓΙΣΤΡΙΩΤΗΣ  ΚΩΝ/ΝΟΣ                   Μέλος
ΑΤΜΑΤΖΙΔΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ                     Μέλος
ΒΑΡΔΙΚΟΣ  ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ                    Μέλος
ΚΩΣΤΑΚΗΣ  ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ                    Μέλος
ΚΩΤΣΗΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ                          Μέλος
ΛΕΟΥΣΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ                          Μέλος
ΛΙΑΝΟΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                         Μέλος
ΜΑΝΙΑΤΗ  ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ                       Μέλος
ΜΟΣΧΟΝΑΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ                    Μέλος
ΜΠΑΚΟΥΛΑΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ                     Μέλος
ΜΠΟΥΡΟΣ  ΧΑΡΙΛΑΟΣ                        Μέλος
ΣΟΛΩΜΟΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ                         Μέλος
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ  ΚΩΝ/ΝΟΣ                 Μέλος
ΤΣΙΝΑΡΗ  ΜΑΡΙΑ                               Μέλος
ΦΙΛΙΠΠΑΣ  ΣΠΥΡΙΔΩΝ                        Μέλος
ΦΛΙΓΚΟΣ  ΚΩΝ/ΝΟΣ                          Μέλος

Το νέο Δ.Σ. της Ομοσπονδίας θα επιδιώξει τάχιστα να παρέμβει σε όλες τις επιχειρούμενες αλλαγές στο χώρο του ΠΕΔΥ, εκπροσωπώντας πάντοτε όλους τους εργαζόμενους γιατρούς με οποιαδήποτε εργασιακή σχέση, όπως άλλωστε έπραξε και στο παρελθόν περιλαμβάνοντας ανέκαθεν γιατρούς διαφορετικών εργασιακών σχέσεων.

Μόνο η ενότητα και συμπόρευση εγγυώνται δύναμη και αποτελεσματικότητα.

Το νέο Δ.Σ. αμέσως μετά την συγκρότηση του, αυθημερόν συναντήθηκε αφενός στο Υπουργείο Υγείας με τον Αν. Υπουργό Υγείας κ. Α. Ξανθό και αφετέρου στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με τον Υπουργό κ. Γ. Κατρούγκαλο.

Και στους δύο Υπουργούς ετέθησαν τα θέματα :

1. Επιτάχυνση έκδοσης των διαπιστωτικών πράξεων ένταξης γιατρών ΠΑΑ στον κλάδο γιατρών ΕΣΥ στις υπόλοιπες ΥΠΕ, όπου αυτό δεν έχει γίνει ακόμη.

2. Άμεση κατάθεση τροπολογίας της παρ.1 του άρθρου 24 του Ν.3232/04, ώστε να αναγνωρισθεί η προϋπηρεσία μας γιατί διαφορετικά εάν δεν γίνει αυτό, υπάρχει κίνδυνος οι γιατροί εντασσόμενοι στον κλάδο ΕΣΥ ακόμη και να μειωθεί ο μισθός τους επειδή δεν θα αναγνωρίζεται η προϋπηρεσία τους πριν το 2004.

3. Όσοι γιατροί ΠΑΑ ενταχθούν στον κλάδο ΕΣΥ να έχουν πλήρη δικαιώματα με τους άλλους ιατρούς ΕΣΥ.

4. Να υπάρξει δυνατότητα επανόδου απολυθέντων γιατρών σε προσωποπαγείς θέσεις στο ΠΕΔΥ, για όσους γιατρούς το θελήσουν.

5. Να γίνει τροπολογία για θέσπιση της 20ετίας για το βαθμό του Διευθυντή.

6. Ενόψει νομοθετικών ρυθμίσεων για επαναπρόσληψη απολυθέντων αλλά και μετατροπή των ΙΔΑΧ σε μονίμους, ζητήσαμε από τους υπουργούς να άρουν τις έως τώρα αδικίες σε βάρος μας.

7. Συμμετοχή των Συλλογικών οργάνων των γιατρών Ομοσπονδίας στην διαμόρφωση του πλαισίου για την ΠΦΥ.


 Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                           Ο  ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΑΝ. ΨΥΧΑΡΗΣ                                       ΑΘ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ

Σχόλια