Αναρτήσεις

Από Δευτέρα....

Ο νέος Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υπηρεσιών ( ΕΚΠΥ) του ΕΟΠΥΥ 2018

Υπ. Απόφαση: Ο τρόπος παραπομπής ασθενών μεταξύ οικογενειακών ιατρών & δομών υγείας.

Επ. Ένωση Παθολόγων Ελλάδος: Σχετικά με τις νέες συμβάσεις του ΕΟΠΥΥ

Νομικές ενέργειες από την ΕΝΙ ΕΟΠΥΥ για την αιφνιδιαστική λήξη των συμβάσεων των Γεν. Ιατρών, Παθολόγων, Παιδιάτρων

ΤΕΛΟΣ ΟΙ ΔΩΡΕΑΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΕΟΠΥΥ ΣΕ ΠΑΘΟΛΟΓΟΥΣ, ΓΕΝΙΚΟΥΣ ΙΑΤΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΥΣ

ΙΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ: Η αβάσταχτη ελαφρότητα μιας ανακοίνωσης