ΠΟΣΕΥΠ-ΕΟΠΥΥ: Προσφυγή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ 

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΟΠΥΥ (ΠΟΣΕΥΠ-ΕΟΠΥΥ)
ΕΔΡΑ: ΑΘΗΝΑ-ΑΝΕΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΡ.279-ΕΙΔ-2658
ΚΑΝΙΓΓΟΣ 19 Τ.Κ. 10677 ΤΗΛ. 2103845732, ΦΑΞ 2103834869
www.poseypika.gr e-mail: poseypika@gmail.com
                                              

          20-05-2014
Αρ. πρωτ. 516
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Θέμα : Προσφυγή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.    


Η Ομοσπονδία δια του Πληρεξουσίου Δικηγόρου της κ. Μιχαήλ Μιχαήλ υπέβαλε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Rue de la Loi, 200 B-1049 Brussels - Belgium), εμπεριστατωμένη Αναφορά-Καταγγελία μετά συνημμένου Παραρτήματος εγγράφων, η οποία έχει καταχωρηθεί με αριθμό πρωτοκόλλου CHAP (2014) 01408, κατά της Ελληνικής Δημοκρατίας (Υπουργείο Υγείας και Ε.Ο.Π.Υ.Υ.), για παραβίαση του Κοινοτικού Δικαίου (πρωτογενούς και παραγώγου), σχετικά με τις ρυθμίσεις του Ν.4238/2014 δυνάμει των οποίων τέθηκε σε διαθεσιμότητα το σύνολο του μόνιμου και με σχέση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου ιατρικού προσωπικού των Μονάδων Υγείας του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., καταργηθείσας της εργασιακής του σχέσης, με συνέπεια τη λύση της υπαλληλικής ιδιότητας (απόλυση) όσων δεν εντάχθηκαν στο Π.Ε.Δ.Υ.

Όπως είναι γνωστό, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Δίκαιο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ως ένα από τα κύρια θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δέχεται Αναφορές για παραβίαση από κάποιο Κράτος μέλος του Κοινοτικού Δικαίου. Μετά από σχετική αρχική έρευνα των Υπηρεσιών της, αποστέλλει επίσημη επιστολή, ζητώντας από το καταγγελλόμενο Κράτος μέλος να θεραπεύσει το πρόβλημα, το οποίο κρίνεται ότι συνιστά παραβίαση κανόνων του Κοινοτικού Δικαίου. Αν δεν υπάρξουν θετικά αποτελέσματα, η Επιτροπή παραπέμπει την υπόθεση στο Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, το οποίο μπορεί να επιβάλλει κυρώσεις, ενώ οι Αποφάσεις του είναι δεσμευτικές.

Υπενθυμίζεται, ότι παρόμοια Αναφορά προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την παραβίαση του ανώτατου επιτρεπόμενου εβδομαδιαίου χρόνου εργασίας περιλαμβανομένων των εφημεριών των Ιατρών του ΕΣΥ, που χειρίσθηκε ο ίδιος Νομικός Σύμβουλος, οδήγησε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, να παραπέμψει την Χώρα μας, με Απόφαση του Νοεμβρίου 2013, ενώπιον του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για μη συμμόρφωση προς το Κοινοτικό Δίκαιο, με την απειλή επιβολής προστίμου πολλών δεκάδων εκατομμυρίων Ευρώ.

       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                   Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Α. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ                                                 Σ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ

Σχόλια