ΕΟΠΥΥ: Απλουστεύεται η διαδικασία για τη νοσηλεία στο εξωτερικό

Η αίτηση και τα δικαιολογητικά του ασφαλισμένου υποβάλλονται στις Περιφερειακές Διευθύνσεις του ΕΟΠΥΥ και η διαδικασία διεκπεραιώνεται εσωτερικά.


Σε απλούστευση της διαδικασίας έγκρισης για νοσηλεία στο εξωτερικό, προχωρεί η διοίκηση του ΕΟΠΥΥ.

Η Ειδική Υγειονομική Επιτροπή Εξωτερικού (ΕΥΕΕ) καταργήθηκε και τα σχετικά αιτήματα εξετάζονται πλέον μόνον από το Ανώτατο Υγειονομικό Συμβούλιο (ΑΥΣ).

Αυτά αναφέρει, μεταξύ άλλων, απόφαση του προέδρου του Οργανισμού κ. Κωνσταντίνου Κοντού.

Με την ίδια απόφαση, επέρχονται επιπλέον οι εξής αλλαγές:

Η αίτηση και τα δικαιολογητικά του ασφαλισμένου υποβάλλονται στις Περιφερειακές Διευθύνσεις του ΕΟΠΥΥ.

Έπειτα από τον έλεγχο της πληρότητας των δικαιολογητικών, διαβιβάζονται στο Ανώτατο Υγειονομικό Συμβούλιο.

Υπογραφή

Ακολουθεί η απόφαση του ΑΥΣ και το Τμήμα Νοσηλείας Εξωτερικού προχωρεί στην έκδοση της σχετικής απόφασης, την οποία προωθεί για υπογραφή στον πρόεδρο του ΕΟΠΥΥ.

Στη συνέχεια, η απόφαση διαβιβάζεται εκ νέου στις Περιφερειακές Διευθύνσεις που έχουν την αρμοδιότητα να εκδώσουν τα κοινοτικά έντυπα, να χορηγήσουν τις σχετικές προκαταβολές και, τέλος, να κάνουν την εκκαθάριση και απόδοση των δαπανών.

Σχόλια