20/05/2014: Ανακοίνωση της Πανελλήνιας Επιτροπής Διαπραγμάτευσης

Με πρόσκληση και συντονισμό από τον Πρόεδρο του ΠΙΣ, σας γνωστοποιείται ότι διενεργήθηκαν τρεις συνολικά συναντήσεις εκπροσώπων της ΠΕΔ με εκπροσώπους των διαγνωστικών κέντρων (ΠΑ.Σ.ΙΔΙ.Κ, Π.Ε.Ι.Φ.Π.Υ.) στα πλαίσια της διαπραγμάτευσης για τον καθορισμό του είδους του κλειστού προϋπολογισμού για το έτος 2014, χωρίς κατάληξη σε ομόφωνη απόφαση. 

Κλείνοντας τον κύκλο του διαλόγου, θεωρούμε ότι δε δημιουργήθηκαν προϋποθέσεις τροποποίησης της απόφασης του Υπουργείου, όσον αφορά τη μορφή της επιβολής του αναλογικού ατομικού πλαφόν ανά πάροχο και ανά περιφέρεια με βάση την εξορθολογισμένη δαπάνη για το ύψος του κλειστού προϋπολογισμού. 

Ως εκ τούτου, αναμένουμε την άμεση υλοποίησή της από 01/06/2014.

Η Πανελλήνια Επιτροπή Διαπραγμάτευσης εργάζεται προς την κατεύθυνση της κατάθεσης προτάσεων οδηγιών συνταγογράφησης στα πλαίσια του εξορθολογισμού των δαπανών και θα καταθέσει προτάσεις βελτίωσης της εφαρμογής του κλειστού προϋπολογισμού, αφού ληφθούν υπόψιν όλες οι ιδιαιτερότητες των παρόχων και συζητηθούν όλες οι εξαιρέσεις που αφορούν κυρίως τους νέους ιατρούς και τις τυχόν ετήσιες μεταβολές στην παροχή υπηρεσιών.

Σχόλια