Νέες τιμές φαρμάκων από Τετάρτη, λόγω λαθών υπολογισμού

Κατά τις πολυήμερες συσκέψεις, τα προβλήματα που διαπιστώθηκαν αφορούσαν κυρίως τα εξής θέματα:
  • Χρήση στοιχείων που αφορούσαν την προστασία δεδομένων αντί την προστασία πατέντας, γεγονός που οδηγεί σε δραστικές μειώσεις τιμών, πολύ νωρίτερα από το χρόνο που διεθνώς ισχύει η προστασία και η οποία παρέχεται για την απόσβεση των επενδύσεων σε έρευνα και ανάπτυξη.
  • Λάθη αναγωγών τιμών από χώρες όπου δεν δημοσιοποιούνται οι τιμές σε όλα τα στάδια της αλυσίδας, από την παραγωγή ως τη διανομή στον ασθενή (Ιταλία, Δανία, Λουξεμβούργο, Ρουμανία, Πορτογαλία).
  • Αναγωγές συσκευασιών και χρήση μέσων όρων όταν το φάρμακο κυκλοφορεί σε πολλές συσκευασίες με διαφορετικές περιεκτικότητες.
  • Διαγραφή φαρμάκων που δεν παρουσίασαν πωλήσεις την τελευταία τριετία, με αποτέλεσμα να αίρεται η δυνατότητα εξαγωγής των προϊόντων αυτών (συνήθως συμβαίνει σε μορφές και περιεκτικότητες φαρμάκου που ήδη κυκλοφορεί στη χώρα μας).
  • Δραστική μείωση τιμών στα παράγωγα αίματος, τη στιγμή που τα προϊόντα είναι περιορισμένα, εξαιτίας των μικρών ποσοτήτων διαθέσιμου αίματος για επεξεργασία. Η επιτροπή αποφάσισε να μην προχωρήσει σε μείωση τιμών, διότι ενδεχόμενο απόσυρσης τέτοιων προϊόντων θα δημιουργούσε σοβαρά προβλήματα δημόσιας υγείας.
  • Μοναδικά φάρμακα, των οποίων η λήξη της πατέντας βάσει της αγορανομικής οδηγεί σε ραγδαία πτώση της τιμής τους, πλην όμως δεν κυκλοφορούν στην αγορά γενόσημά τους, με αποτέλεσμα να τα καθιστά αναντικατάστατα. Η επιτροπή αποφάσισε να μειώσει τις τιμές τους στο μέσο όρο των τριών φθηνότερων τιμών της Ευρώπης.
Οι διορθώσεις που προέκυψαν βρίσκονται υπό επεξεργασία στις υπηρεσίες του υπουργείου Υγείας και του ΕΟΦ, με στόχο να υπογραφεί η απαιτούμενη υπουργική απόφαση ως την ερχόμενη Τετάρτη. Με το δεδομένο αυτό, είναι άγνωστο τελικά πόση θα είναι η μεσοσταθμική μείωση των τιμών των φαρμάκων, άρα και ποιά θα είναι η προσδοκώμενη εξοικονόμηση για την φαρμακευτική δαπάνη.

Κατά την πολυήμερη συνεδρίαση, επίσης αποφασίσθηκε πως δεν θα διορθωθούν λάθη που παρατηρήθηκαν από το 2012 και πριν, αντίθετα γι΄ αυτά θα εκδοθεί άλλο διορθωτικό δελτίο τιμών, χωρίς να προσδιορίζεται το πότε.
ΠΗΓΗ:  ΑΝΝΑ ΠΑΠΑΔΟΜΑΡΚΑΚΗ

Σχόλια