Αύξηση στον αριθμό γιατρών και οδοντιάτρων το 2018 - Τι δείχνουν τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ

Μικρή αύξηση στον αριθμό των γιατρών και οδοντιάτρων, καταγράφεται στο δελτίο της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ), το οποίο δημοσιοποιήθηκε την Πέμπτη.
Σύμφωνα με τα στοιχεία, οι εγγεγραμμένοι ιατροί στους Ιατρικούς Συλλόγους το έτος 2018 ανήλθαν σε 65.513 στο σύνολο της Χώρας, παρουσιάζοντας αύξηση 1% σε σχέση με τα αναθεωρημένα στοιχεία έτους 2017.
Τα στοιχεία ανά Περιφέρεια δείχνουν πως η μεγαλύτερη αύξηση στον αριθμό των ιατρών, κατά απόλυτες τιμές, παρατηρήθηκε στις Περιφέρειες της Αττικής (1,2%) και της Κεντρικής Μακεδονίας (1%).
Η μεγαλύτερη μείωση παρατηρήθηκε στις Περιφέρειες της Δυτικής Ελλάδας (2,6%) και της Κρήτης (1,9%).
Από την ανάλυση των στοιχείων της έρευνας κατά φύλο, παρατηρήθηκε ότι ο αριθμός των ανδρών ιατρών αυξήθηκε το 2018 σε σχέση με το 2017 κατά 0,2% και των γυναικών ιατρών κατά 2,1%.
Αναφορικά με τις ειδικότητες ιατρών, οι σημαντικότερες αριθμητικά στο σύνολο της Χώρας είναι οι ειδικότητες της Παθολογίας, της Παιδιατρικής, της Βιοπαθολογίας, της Καρδιολογίας, της Γενικής Ιατρικής και της Μαιευτικής - Γυναικολογίας.

Το έτος 2018, παρατηρήθηκε αύξηση στον αριθμό των ιατρών που ανήκουν στις παραπάνω έξι κυριότερες ειδικότητες συγκριτικά με το έτος 2017, καθώς και στον αριθμό των ιατρών με λοιπές ειδικότητες ή άνευ ειδικότητας.

Οδοντίατροι

Ο συνολικός αριθμός των οδοντιάτρων παρουσίασε αύξηση το 2018 σε σχέση με το 2017 στο σύνολο της Χώρας.
Οι εγγεγραμμένοι οδοντίατροι, το έτος 2018 ανήλθαν σε 13.300, παρουσιάζοντας αύξηση 0,6% σε σχέση με το προηγούμενο έτος.
Η μεγαλύτερη αύξηση, κατά απόλυτες τιμές, για το έτος 2018 παρατηρήθηκε στην Περιφέρεια της Αττικής (0,7%), ενώ η μεγαλύτερη μείωση, κατά απόλυτες τιμές, παρατηρήθηκε στην Περιφέρεια της Θεσσαλίας (2%).
Από την ανάλυση κατά φύλο, παρατηρείται ότι το 2018 συγκριτικά με το 2017 ο αριθμός των ανδρών οδοντιάτρων σημείωσε αύξηση 0,4% και των γυναικών 0,8%.
Δημ.Κ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου