Πρεμιέρα για το σύστημα διάθεσης ΦΥΚ στα φαρμακεία από τον ΕΟΠΥΥ

  • Γράφει ο Κοσμάς Ζακυνθινός (HealthPharma)
Την ερχόμενη Παρασκευή τίθεται σε πιλοτική εφαρμογή το σύστημα διάθεσης των Φαρμάκων Υψηλού Κόστους (ΦΥΚ) από τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ), βάζοντας στο μικροσκόπιο την επάρκεια ανταπόκρισης και διεκπεραίωσης του ηλεκτρονικού συστήματος ως προς την εκτέλεση συνταγών – δηλαδή από τον γιατρό έως το τελικό παραλήπτη (ασθενή) στο ιδιωτικό φαρμακείο.
Ήδη, το σύστημα του ΕΟΠΥΥ βρίσκεται σε απόλυτη διασύνδεση και στο τέλος της εβδομάδας θα ξεκινήσουν να εκτελούνται δοκιμαστικά οι πρώτες συνταγές, προκειμένου να κλειδώσει η 31η Δεκεμβρίου 2019 ως η καταληκτική ημερομηνία έναρξης για τη διάθεση των Φαρμάκων Υψηλού Κόστους (ΦΥΚ) μέσω των φαρμακείων της «γειτονιάς».
Το σύνολο των φαρμάκων που θα διατίθενται από 1η Ιανουαρίου 2020 μέσω των ιδιωτικών φαρμακείων είναι 44, χορηγούνται από το στόμα και δεν απαιτούν διατήρηση σε ψυγείο. Συγκεκριμένα, πρόκειται για 4 φάρμακα για την πολλαπλή σκλήρυνση, που περιλαμβάνουν 6 κωδικούς του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΟΦ) και 40 ογκολογικά με 93 κωδικούς του ΕΟΦ.
Στόχος του υπουργείου Υγείας και προσωπικά του αρμόδιου υπουργού, κ. Βασίλη Κικίλια, είναι το νέο σύστημα θα τεθεί σε εφαρμογή την πρώτη ημέρα της νέας χρονιάς, δίχως να υπάρξει καμία καθυστέρηση. Στο πλαίσιο αυτό, ο πρόεδρος του ΕΟΠΥΥ, κ. Βασίλης Πλαγιανάκος θα παρουσιάσει στο υπουργείο Υγείας την Παρασκευή 20 Δεκεμβρίου τις τελικές λεπτομέρειες εφαρμογής του συστήματος για τα ΦΥΚ, καθώς και τις τεχνικές λεπτομέρειες που αφορούν τον Φάκελο Ασφάλισης Υγείας (ΦΑΥ) και το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ) του Οργανισμού.
Τα 4 στάδια
Κομβικό ρόλο στο προτεινόμενο σύστημα του ΕΟΠΥΥ, το οποίο περιλαμβάνει 4 βασικά στάδια, θα έχει:
1. Συνταγογράφηση και αίτημα διακίνησης
Κατά τη συνταγογράφηση, ο γιατρός θα λαμβάνει μήνυμα από το σύστημα της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κοινωνικής Ασφάλισης (ΗΔΙΚΑ) ότι υπάρχει η επιλογή για τον ασθενή να παραλάβει το φάρμακο του από φαρμακείο ΕΟΠΥΥ ή ιδιωτικό φαρμακείο.
Ο ασθενής θα εισέρχεται στο ΦΑΥ του και θα επιλέγει που θέλει να εκτελέσει τη συνταγή. Δηλαδή σε φαρμακείο της επιλογής του.
Η συνταγή θα προελέγχεται από το αρμόδιο τμήμα του ΕΟΠΥΥ, το οποίο είτε θα εγκρίνει το αίτημα βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων και θα ενημερώνει τη φαρμακευτική εταιρεία για την αποστολή των φαρμάκων στο ιδιωτικό φαρμακείο ή θα το απορρίπτει ενημερώνοντας τον ασθενή.
2. Αποστολή και τιμολόγηση
Η φαρμακευτική εταιρεία θα εισέρχεται στο ΟΠΣ, θα επικυρώνει την παραγγελία και θα ενημερώνει τον ΕΟΠΥΥ για την παράδοση του προϊόντος.
Αφού εγκριθεί, θα αποστέλλεται μήνυμα στο φαρμακείο, καθώς και το ατομικό αίτημα, μέσω του ΟΠΣ. Στη συνέχεια, θα αποστέλλεται το φάρμακο στο ιδιωτικό φαρμακείο βάσει ενός μοναδικού κωδικού αιτήματος.
Η πρόταση του ΕΟΠΥΥ περιλαμβάνει την έκδοση από τη φαρμακευτική εταιρεία τιμολογίου και τριπλότυπου δελτίου αποστολής. Ένα για την εταιρεία, ένα για το φαρμακείο και ένα για τον ΕΟΠΥΥ.
Οι εταιρείες θα μπορούν, είτε να αποστείλουν τα Φάρμακα Υψηλού Κόστους (ΦΥΚ) απευθείας στα φαρμακεία, είτε μέσω ιδιωτικών φαρμακαποθηκών.
3. Εκτέλεση
Ο φαρμακοποιός «περνάει» στο σύστημα ΟΠΣ την παραλαβή του φαρμάκου, υπογράφει και παραδίδει στη φαρμακευτική εταιρεία τα δύο δελτία αποστολής.
Στη συνέχεια εκτελεί, μέσω του συστήματος ΟΠΣ τη συνταγή.
Η φαρμακευτική εταιρεία αποστέλλει τα απαραίτητα τιμολόγια στον ΕΟΠΥΥ και χρεώνεται το φάρμακο στον Οργανισμό. Ο ασθενής ενημερώνεται μέσω του ΦΑΥ προκειμένου να πάει να παραλάβει το φάρμακο του.
4. Έλεγχος και επιστροφή
Κάθε μήνα οι εκτελεσμένες συνταγές αποστέλλονται στο Τμήμα Επεξεργασίας & Ελέγχου Συνταγών (ΤΕΕΣ), όπου και ψηφιοποιούνται. Ενώ θα είναι διαθέσιμες οι ηλεκτρονικές εικόνες στον ΕΟΠΥΥ, που διακινεί φάρμακα στην περιοχή.
Παράλληλα, γίνεται έλεγχος των σαρωμένων συνταγών (μέσω του BI) για τις μη ορθά εκτελεσμένες συνταγές.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου