Νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Εταιρείας Εσωτερικής Παθολογίας

Αθήνα, 5 Φεβρουαρίου 2018

Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε, 
Αξιότιμα Μέλη Δ.Σ.,

Η Ελληνική Εταιρεία Εσωτερικής Παθολογίας (Ε.Ε.Ε.Π.) είναι από τις πλέον ιστορικές και σημαντικές, αναμφισβήτητα, ιατρικές εταιρείες καθώς από το 1987 και επί 30 συνεχή χρόνια είναι η επιστημονική εταιρεία με σταθερή και συνεπή επιστημονική, εκπαιδευτική & επιμορφωτική παρουσία, προς όφελος των συναδέλφων παθολόγων και της ιατρικής κοινότητας γενικότερα.

Οπωσδήποτε υπήρξε, τα τελευταία χρόνια, μια υποχώρηση στις δραστηριότητες της εταιρείας, λόγω των γνωστών προβλημάτων υγείας και του θανάτου του αειμνήστου Προέδρου της, Καθηγητή κ. Σωτήρη Ράπτη.

Πρόσφατα έγιναν εκλογές στην Εταιρεία Παθολογίας και τώρα πλέον υπάρχει το νέο Δ.Σ. της εταιρείας που έχει στόχο και επιδίωξη να καταστήσει την Ε.Ε.Ε.Π., εταιρεία μάχιμη, παραγωγική και ιδιαίτερα υποστηρικτική επιστημονικά για τους συναδέλφους παθολόγους ιατρούς.

Στο πλαίσιο αυτό η Εταιρεία θα οργανώσει το επόμενο έτος Πανελλήνιο Συνέδριο και επ' αυτού θα ενημερωθείτε το συντομότερο δυνατό.

Το Δ.Σ. συγκροτήθηκε σε σώμα με την ακόλουθη σύνθεση προς ενημέρωσή σας:


Πρόεδρος:
Ν.Τεντολούρης
Αντιπρόεδρος:
Λ. Λαναράς
Γεν.Γραμματέας:
Α. Μελιδώνης
Ειδ.Γραμματέας:
Κ.Μακρυλάκης
Ταμίας:
Μ. Σαμάρκος
Μέλη:
Γ. Δημητριάδης

Η. Μυγδάλης

Μ. Μυλωνά

Σ. Ντουράκης

Ευελπιστούμε και επιδιώκουμε τη συνεργασία μαζί σας, προς όφελος των συναδέλφων ιατρών αλλά και για την καλύτερη παροχή περίθαλψης προς τους ασθενείς, που είναι ο κοινός στόχος και η επιδίωξη όλων μας.

Με εκτίμηση

Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου