ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ 2017 (4ο Μνημόνιο) - Όλες οι Διατάξεις του Υπ. Υγείας

Το νομοσχέδιο περιλαμβάνει πολλές διατάξεις που αφορούν στην υγεία και είναι οι εξής: 
Άρθρο 85- Αδειοδότηση ιδιωτικών φορέων ΠΦΥ 
Άρθρο 86- Τιμολόγηση ΜΗΣΥΦΑ 
Άρθρο 87- Φαρμακευτική δαπάνη ΕΟΠΥΥ 
Άρθρο 88- Διατάξεις για τα γενόσημα
 Άρθρο 89- Νέα Κριτήρια Αξιολόγησης Φαρμάκων Θετικού Καταλόγου
 Άρθρο 90- Συγχώνευση φαρμακευτικών επιχειρήσεων
 Άρθρο 91- Οχήματα μεταφοράς φαρμάκων
 Άρθρο 92- Κατανομή μέρους εσόδων ΕΟΠΥΥ 
Άρθρο 93- Έλεγχος συνταγογράφησης από ΕΟΠΥΥ 
Άρθρο 94- Υποστηρικτικοί χώροι φαρμακαποθηκών 
Άρθρο 95- Τιμολόγηση Ιατροτεχνολογικών προϊόντων

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου