ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ 2016.

Αθήνα, 17 Μαΐου 2017

Σας ενημερώνουμε ότι είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του ΕΦΚΑ οι βεβαιώσεις αποδοχών συντάξεων Τομέα Υγειονομικών έτους 2016 για φορολογική χρήση.
Προκειμένου να λάβετε τις ανωτέρω βεβαιώσεις , παρακαλούμε να επιλέξετε την ηλεκτρονική διεύθυνση https://apps.ika.gr/eTax/faces/check.xhtml .  Αφού εισέλθετε στην ιστοσελίδα του ΕΦΚΑ, θα συμπληρώσετε τα αναφερόμενα πεδία ταυτοποίησης ως εξής :
  1. ΑΜ Συνταξιούχου : Συμπληρώνετε τα (7) πρώτα ψηφία του ΑΜ Συνταξιούχου, π.χ. 5019445
  2. ΑΦΜ    Συνταξιούχου
  3. Α.Μ.Κ.Α. Συνταξιούχου
  4. Κωδικός Οπτικής Επιβεβαίωσης : Συμπληρώνετε τον κωδικό που εμφανίζει το σύστημα.
Στη συνέχεια επιλέγετε το κουμπί «ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ», μετά το κουμπί «ΕΠΙΛΟΓΗ», ακολουθεί το κουμπί «ΕΛΕΓΧΟΣ» και η διαδικασία ολοκληρώνεται με την επιλογή «ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ»
Για οποιαδήποτε διευκρίνιση, παρακαλούμε να απευθύνεστε στο Τμήμα Εκκαθάρισης Παροχών συντάξεων στα τηλέφωνα : 2132169378, ή 314, ή 315.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου