Κινητοποίηση των υγειονομικών για την αποκατάσταση της ρευστότητας στον ΕΟΠΥΥ

Να αποδώσουν στον ΕΟΠΥΥ το 1,5 δισ. ευρώ που οφείλουν από εισφορές ασθένειας, καλεί τα ασφαλιστικά Ταμεία ο πρόεδρος του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου (ΠΙΣ).

Εκπροσωπώντας τους υγειονομικούς στο διοικητικό συμβούλιο του Οργανισμού, ο Μιχάλης Βλασταράκος (φωτό) τόνισε ότι οι εισφορές ασθενείας που οφείλονται στον ΕΟΠΥΥ και παρανόμως δεν αποδίδονται από τα ασφαλιστικά Ταμεία, ανέρχονται συνολικά σε 1,5 δισ. ευρώ (800,4 εκατομμύρια ευρώ από την αρχή του χρόνου μέχρι σήμερα).

Ήδη, προστέθηκαν 100 εκατομμύρια ευρώ από την αύξηση στις κύριες συντάξεις των εισφορών ασθένειας υπέρ του ΕΟΠΠΥ κατά 2% (από 4% στο 6%) και στις επικουρικές κατά 6%.
Ο πρόεδρος του ΠΙΣ ζήτησε να κινηθεί κάθε νομική διαδικασία, για την παράνομη παρακράτηση των εισφορών ασθένειας, από τα Ταμεία προς τον ΕΟΠΥΥ, δεδομένου ότι υπάρχει νομοθετική ρύθμιση για την απευθείας μεταφορά των εισφορών ασθένειας προς τον Οργανισμό.
Εάν είχαν δοθεί στον ΕΟΠΥΥ τα ποσά του 1,5 δισ. ευρώ, των 100 εκατ. ευρώ (από τις περικοπές στις κύριες και επικουρικές συντάξεις) και των περίπου 400 εκατομμυρίων ευρώ, από τις ληξιπρόθεσμες οφειλές παρελθόντων ετών, θα είχαν ήδη αποπληρωθεί οι πάροχοι υγείας και ο ΕΟΠΥΥ θα ήταν εντάξει στις υποχρεώσεις του.

Νομικά

Ο κ. Βλασταράκος επισημαίνει ότι στην πρόσφατη ενημέρωση της διοίκησης του Οργανισμού για τα οικονομικά δεν αναφέρεται ότι δόθηκε εντολή στη νομική υπηρεσία να ερευνήσει όλη τη διαδικασία είσπραξης των οφειλών από τα Ταμεία και την απόδοση ευθυνών όπου αναλογούν.

Ο ΠΙΣ ζητεί από τον ΕΟΠΥΥ και την ηγεσία του υπουργείου Υγείας, να κάνει όλες τις ενέργειες που απαιτούνται – έτσι όπως τέθηκαν στο διοικητικό συμβούλιο του ΕΟΠΥΥ - προκειμένου να διαφυλαχθούν τα συμφέροντα του Οργανισμού, να αποπληρωθούν οι πάροχοι υπηρεσιών υγείας και να διασφαλιστεί η ασφαλής περίθαλψη των πολιτών, χωρίς επιβαρύνσεις.

Στην περίπτωση που ο ΕΟΠΥΥ δεν κινηθεί όπως οφείλει, ο ΠΙΣ θα προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, προκειμένου να εξασφαλίσει την ομαλή περίθαλψη και τη βιωσιμότητα των συμβεβλημένων, με τον ΕΟΠΥΥ, παρόχων.

Ο Σύλλογος έχει, επίσης, ζητήσει από τον ΕΟΠΥΥ να εξοφληθούν οι πάροχοι Υγείας για τον Απρίλιο και να συνεχιστεί η αποπληρωμή των επόμενων μηνών, εξασφαλίζοντας τα σχετικά κονδύλια από τα οφειλόμενα των ασφαλιστικών Ταμείων.
Σύμφωνα με τον κ. Βλασταράκο, έλαβε τη σχετική διαβεβαίωση και ήδη άρχισε η διαδικασία αποπληρωμής του Απριλίου.

Τιμολόγια

Όσον αφορά την εφαρμογή του Ν.4308/άρθρο 11 (ΦΕΚ 251/24.4.2014), για την έκδοση τιμολογίων δαπανών παρόχων, άσχετα εάν έχουν εισπραχθεί τα ποσά, ο ΠΙΣ θα θέσει το θέμα στον Διοικητικό Συμβούλιο της Τετάρτης, προκειμένου να αποτραπούν ενέργειες, οι οποίες θα δημιουργήσουν περαιτέρω προβλήματα και αναλόγως θα προβεί στις αναγκαίες ενέργειες.
Δ.Κ.

Σχόλια