Υπ. Υγείας: Συνεδρίασε η επιτροπή για την φαρμακευτική δαπάνη. Τι αποφάσισαν ! 07-09-2015

Γραφείο  Γενικού Γραμματέα Δημόσιας Υγείας  

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  
                                                                                                  Αθήνα,07-09-2015 

Συνεδρίασε στο Υπουργείο Υγείας, υπό το Γενικό Γραμματέα Δημόσιας Υγείας κ. Ι. Μπασκόζο, η Επιτροπή Παρακολούθησης Φαρμακευτικής Δαπάνης και της Εφαρμογής των Θεραπευτικών Πρωτοκόλλων Συνταγογράφησης, σε συνέχεια της από 29-7-2015 τακτικής συνάντησης της Επιτροπής. Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν τα τακτικά μέλη της Επιτροπής καθώς και ο Πρόεδρος του ΙΦΕΤ κ. Δημήτριος Πανταζής. 

Στην προγραμματισμένη συνάντηση εργασίας της Επιτροπής παρατέθηκαν στοιχεία παρακολούθησης για την τρέχουσα φαρμακευτική δαπάνη και συζητήθηκαν τα αποτελέσματα των αποφάσεων της προηγούμενης συνεδρίασης, όπως η πρόταση νομοθετικών ρυθμίσεων, η οριστικοποίηση του θεραπευτικού πρωτοκόλλου για  το Σακχαρώδη Διαβήτη, με περίοδο προσαρμογής 3 μηνών και η χορήγηση κλειστών συνταγογραφούμενων οδηγιών για φάρμακα υψηλού κόστους. 

Στη συνάντηση συζητήθηκαν τρέχοντα θέματα περιορισμού φαρμακευτικής δαπάνης με στοιχειοθετημένο τρόπο,  και αποφασίστηκε ομόφωνα, η εισήγηση υπογραφής της απόφασης συγκρότησης της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης, και η συνεργασία με την Επιτροπή Παρακολούθησης Φαρμακευτικής Δαπάνης για ολοκληρωμένη πολιτική ελέγχου δαπανών. 


Συζητήθηκε η συμβολή του συνοπτικού ιστορικού ασθενή στον έλεγχο της συνταγογράφησης και κατ’ επέκταση της φαρμακευτικής δαπάνης, και οι δυνατότητες προσαρμογής του συστήματος της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης  στις νέες απαιτήσεις ελέγχου της φαρμακευτικής δαπάνης. 

Συζητήθηκε επίσης το θέμα κόστους των φαρμάκων τελικής καταφυγής και ο τρόπος αγοράς τους και αποφασίστηκε η εισήγηση στην αρμόδια υπηρεσία για την έκδοση του νέου δελτίου τιμών φαρμάκων, σύμφωνα με το νόμο. Τέλος, επιβεβαιώθηκε η απόφαση της Επιτροπής για ειδική συνεδρίαση για τη συσκευασία των φαρμάκων. Η Επιτροπή θα συνεχίσει τις εργασίες της σε τακτική ημερομηνία που ορίζεται από τη Γενική Γραμματεία Δημόσιας Υγείας.

Σχόλια