Ρύθμιση μισθοδοσίας ιατρών ΠΕΔΥ 14-09-2015

Γραφείο Τύπου Υπουργείου Υγείας

Αθήνα,14-09-2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ολοκληρώθηκε από τον  Υπουργό Υγείας κ. Θάνο Δημόπουλο η διαδικασία που είχε ξεκινήσει από τον  προηγούμενο Υπουργό κ. Παναγιώτη  Κουρουμπλή, και αφορά στη μισθοδοσία ιατρών ΠΕΔΥ πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης .

Ως εκ τούτου εκδόθηκε σχετική οδηγία προς όλες τις ΥΠΕ- και με πρωτοβουλία του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών του Υπουργείου Υγείας - ,ώστε να εκδώσουν  σχετικές  διαπιστωτικές  πράξεις από τις οποίες θα προκύπτει  η κατάταξη των ιατρών σε βαθμό, ο πλεονάζων χρόνος στο βαθμό και τα έτη προϋπηρεσίας  εκάστου.

Σχόλια