'Ολοι οι πάροχοι θα υποβάλουν το σύνολο (100%) της αιτούμενης δαπάνης (κι όχι το 90% - προϊόν του κουρέματος)

Διεύθυνση Οικονομικού - Διεύθυνση Πληροφορικής

Σας ενημερώνουμε ότι, σε εφαρμογή του Ν.4308/αρθρο 11 (ΦΕΚ.251/24.11.14), στο εξής όλοι οι πάροχοι (φυσικά και μη φυσικά πρόσωπα) υποχρεούνται στην υποβολή Τιμολογίου, για το σύνολο (100%) της αιτούμενης δαπάνης, που υποβάλλεται ανά μήνα, το οποίο θα παραλαμβάνεται, μαζί με τα υπόλοιπα φυσικά παραστατικά και το αποδεικτικό ηλεκτρονικής υποβολής.

Στο σύστημα e-ΔΑΠΥ, ο πάροχος καταχωρεί το υποβληθέν Τιμολόγιο, το οποίο σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να ελέγχεται στο σύστημα και να προσαρμόζεται από τη ΠΕ.ΔΙ., κατά τη στιγμή της καταχώρησης Πρωτοκόλλου παραλαβής, σε αντιπαραβολή, τόσο με το φυσικό φορολογικό παραστατικό, όσο και τη συνημμένη εικόνα του, που καταθέτει ο πάροχος.

-- Δ/νση Πληροφορικής ΕΟΠΥΥ Τμήμα Σχεδιασμού Συστημάτων/Υπηρεσιών

Σχόλια

  1. Έγγραφο που δεν υπογράφεται από πρόσωπο, ΔΕΝ εχει αξία.
    Μην παραπληροφορείτε.

    ΑπάντησηΔιαγραφή
  2. Το συγκεκριμένο άρθρο λέει:
    Ειδικά, όταν ο αγοραστής των αγαθών ή υπηρεσιών είναι το Δημόσιο ή νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, το τιμολόγιο δύναται να εκδίδεται μέχρι το τέλος της ετήσιας περιόδου μέσα στην οποία έγινε η παράδοση ή η αποστολή των αγαθών ή η παροχή των υπηρεσιών ή η πιστοποίηση δημόσιων έργων ή η ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ της συναλλαγής από τον αγοραστή, κατά περίπτωση.

    ΑπάντησηΔιαγραφή

Δημοσίευση σχολίου