ΕΟΠΥΥ: Κατάργηση “claw - back” στις παρακλινικές εξετάσεις και αντικατάσταση με νέο σύστημα. Δείτε όλα τα δεδομένα !

Μαρούσι,   14/05/2015
Αρ. Πρωτ. οικ. 17669

ΠΡΟΣ:
Π.Ι.Σ.
Υπόψη κ. Προέδρου

Κοινοποίηση:
Π.Ο.Σ.Ι.Π.Υ.
ΠΑ.Σ.Ι.ΔΙ.Κ.
Π.Ο.Σ.Κ.Ε.

Κύριε πρόεδρε, 

Όπως γνωρίζετε ο όγκος αλλά και η δαπάνη για τις παρακλινικές εξετάσεις που καλείται να αποζημιώσει ο ΕΟΠΥΥ έχουν εκτοξευθεί τα τελευταία χρόνια σε δυσθεώρητα επίπεδα. 

Ενδεικτικά παραθέτουμε τα στοιχεία των ετών 2013 και 2014:

ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Έτος
Πλήθος
Δαπάνη (ευρώ)
2013
93.863.703
580.274.256,32
2014
97.591.600
601.615.085,23ΜΟΝΟ ΟΙ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΓΡΩΝ

2013
82.750.078
341.953.387,77
2014
86.874.796
359.277.522,47

Την ίδια περίοδο ο ΕΟΠΥΥ εφαρμόζοντας σχετική νομοθεσία επέβαλλε clawback σε ποσοστά από 35%- 50% σε όλους τους παρόχους των διαγνωστικών εξετάσεων για τις ανάγκες τήρησης του περιορισμένου κλειστού προϋπολογισμού του.

Για να μπει ένα τέλος τόσο στην υπερβολική δαπάνη των εξετάσεων όσο και στο επαχθές μέτρο του clawback o ΕΟΠΥΥ έχει καταθέσει εδώ και αρκετό καιρό μία ολοκληρωμένη πρόταση στο Υπουργείο Υγείας. 
Η πρόταση αυτή έγινε αποδεκτή από τον Υπουργό Υγείας ο οποίος μας κάλεσε να την θέσουμε υπόψη σας προς διαβούλευση, όπως άλλωστε και την παρούσα επιστολή. 

Η πρόταση αποτελείται από τρεις άξονες:

Α) Η ολοκλήρωση της εφαρμογής των κατευθυντήριων οδηγιών και αριθμητικών ορίων παραπομπής παρακλινικών εξετάσεων ανά ΑΜΚΑ ασφαλισμένου και ανά ιατρική ειδικότητα, έτσι όπως αποτυπώθηκαν και με την Υ9/οικ.70521/14-08-2014 (ΦΕΚ 2243/Β’/18-08-2014) Υπουργική Απόφαση. Αυτή τη στιγμή είναι ενσωματωμένες στο σύστημα της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης οι κατευθυντήριες οδηγίες, ενώ τα αριθμητικά όρια έχουν τεθεί σε πλήρη εφαρμογή για περισσότερες από τις μισές ιατρικές ειδικότητες (16 μέχρι στιγμής) και πολύ σύντομα αναμένεται η ολοκλήρωση για το σύνολο αυτών.

Β) Μία αναλυτική πρόταση ανακοστολόγησης που αφορά σε 694 εξετάσεις, η οποία εφόσον γίνει αποδεκτή θα φέρει μία μείωση κατά 40.000.000 με 50.000.000 ευρώ σε σχέση με την αιτούμενη δαπάνη (με βάση τα στοιχεία των υποβολών των παρόχων) έτους 2014. 

Γ) Η κατάργηση της αναγκαστικής επιστροφής (clawback) και η όποια εναπομείνασα υπέρβαση του προϋπολογισμού, με βάση τα στοιχεία του 2014, θα καλυφθεί από ένα κλιμακωτό και δίκαια κατανεμημένο, ανάλογα με την αιτούμενη δαπάνη του καθενός, σύστημα εκπτώσεων (rebate), το οποίο θα επιβαρύνει ελάχιστα το σύνολο των παρόχων.

Ειδικότερα την πρόταση ανακοστολόγησης ο ΕΟΠΥΥ την έθεσε σε δημόσια διαβούλευση από τις 07/04/2015 με τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο (Π.Ι.Σ.) και όλες τις ενώσεις και τους συλλόγους των εργαστηριακών γιατρών. Η πρόταση αυτή τεκμηριώνεται από οικονομικά στοιχεία, συγκριτικές μελέτες αλλά και σχετικούς πίνακες παραπομπής. 

Από τις 694 συνολικά εξετάσεις που αποζημιώνει ο ΕΟΠΥΥ οι 54 είναι υπεύθυνες για το 75% της συνολικής δαπάνης. Για τις εξετάσεις αυτές ο ΕΟΠΥΥ προτείνει μία ισορροπημένη μείωση της αποζημίωσης που στηρίζεται σε πολλές παραμέτρους (τιμές αγοράς, στοιχεία κόστους, διεθνείς τιμές, ελληνικές και ξένες μελέτες, στοιχεία κόστους από την λειτουργία των εργαστηρίων στις πρώην μονάδες του ΕΟΠΥΥ κ.λ.π.). Για όλες τις υπόλοιπες εξετάσεις προτείνεται μία πολύ μικρή μείωση της τάξεως του 5%.

Δυστυχώς τόσο από τον Π.Ι.Σ όσο και από τους συλλόγους των εργαστηριακών γιατρών και διαγνωστικών εργαστηρίων λάβαμε μέχρι τώρα αρνητικές απαντήσεις οι οποίες απορρίπτουν στο σύνολό τους την πρόταση, χωρίς να γίνεται αποδεκτή έστω και μία από τις 694 ανακοστολογήσεις που προτείναμε. 

Για την καλύτερη κατανόηση της πρότασης μας να σημειώσουμε ότι: 

1) Τα εργαστήρια διενέργειας εξετάσεων εκ μέρους τρίτων (φασόν) τιμολογούν την ελεύθερη θυροξίνη (FT4) με 2,50 ευρώ κατά μέσο όρο ενώ η τιμή αποζημίωσης ΕΟΠΥΥ είναι 12 ευρώ, δηλαδή κατά 4,8 φορές υψηλότερα. Οι τρανσαμινάσες αίματος με 0,70 ευρώ κατά μέσο όρο, ενώ η τιμή αποζημίωσης είναι 3,49 ευρώ, δηλαδή κατά 5 φορές υψηλότερα. Παρατηρούμε δηλαδή μία διαφορά τιμής της τάξης του 380% για την ελεύθερη θυροξίνη και 400% για τις τρανσαμινάσες. 

2) Επίσης στη Σουηδία και τη Γερμανία η τιμή αποζημίωσης της γενικής εξέτασης αίματος να είναι 1,48 και 1,10 ευρώ αντίστοιχα με μία διαφορά της τάξης του 150% από την τιμή αποζημίωσης που έχει καθορίσει ο ΕΟΠΥΥ. Βεβαίως αυτές οι χώρες πραγματοποιούν μεγαλύτερο αριθμό αποζημιούμενων εξετάσεων σε σχέση με την Ελλάδα και αυτό επισημαίνεται στην πρότασή μας και έχει ληφθεί υπόψη. Επίσης λαμβάνουμε υπόψη μας τη γεωγραφική ιδιαιτερότητα της χώρας μας. Για αυτούς τους λόγους η πρόταση μας δεν είναι για εξίσωση των τιμών με αυτές τις χώρες, αντιθέτως προτείνουμε σημαντικά υψηλότερες τιμές αποζημίωσης.

3) Είναι προτιμότερο κατά την άποψη μας για τους συμβεβλημένους παρόχους διαγνωστικών εξετάσεων να αποζημιώνονται στο 100% των εκτελεσμένων παραπεμπτικών με έστω μειωμένες τιμές κατά 5% για τη μεγάλη πλειοψηφία των εξετάσεων και μεσοσταθμικά κατά 20% για τις 54 πιο δαπανηρές εξετάσεις βιολογικών υγρών παρά να αποζημιώνονται στο 50% όπως συμβαίνει σήμερα με την εφαρμογή του clawback. 

Από την πλευρά μας επισημαίνουμε πως στρατηγικός στόχος του ΕΟΠΥΥ και του Υπουργείου Υγείας είναι με την εφαρμογή της προτεινόμενης μείωσης σε συνδυασμό με τα υπόλοιπα μέτρα που αναφέραμε παραπάνω να πετύχουμε την τήρηση του κλειστού προϋπολογισμού, τη μείωση των βαρών των ασφαλισμένων ως προς το ποσοστό συμμετοχής τους και κυρίως την κατάργηση του επαχθούς μέτρου του clawback.

Σε κάθε περίπτωση καλούμε όλους να συμβάλλουν με εποικοδομητικές προτάσεις στην προσπάθεια του Υπουργείου Υγείας και του ΕΟΠΥΥ για τον εξορθολογισμό της υπέρογκης δαπάνης για διαγνωστικές εξετάσεις. 


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΟΠΥΥ 

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΝΤΟΣ 


ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου