Τι ισχύει με τις συμβάσεις του ΕΟΠΥΥ για το έτος 2015

Το τελευταίο διάστημα οι συνάδελφοι αναρωτιούνται τι γίνεται με τις συμβάσεις του ΕΟΠΥΥ. Ενώ όλο το προηγούμενο έτος ήταν ανά τρίμηνο οι ανανεώσεις των συμβάσεων η τελευταία ανανέωση ήταν εξάμηνη.

Από που προκύπτει αυτό ;

Ν 4316 (ΦΕΚ 270/24-12-2014 τ.Α΄) Ίδρυση παρατ/ρίου άνοιας, περιγεννητικής φροντίδας, θέματα υπηρεσίας υπαίθρου, ΕΣΥ, επικουρικών ιατρών, ΠΦΥ, επαγγ/των υγείας κλπ 
Άρθρο 66 παράγραφος 3:

"Οι συμβάσεις των θεραπευτών ιατρών και όσων εντάχθηκαν στο δίκτυο των συμβεβλημένων με τον ΕΟΠΥΥ με τις διατάξεις του άρθρου 182 παράγραφος 6 του ν. 4261/2014 (Α΄ 107), ανανεώνονται κατόπιν έγκρισης της επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006 όπως ισχύει για μία μόνο φορά και για μεγίστη χρονική διάρκεια έξι μηνών. Λήγουν δε αυτοδικαίως με την προκήρυξη από τον Οργανισμό της σύναψης νέων συμβάσεων με ιατρούς."


Σχόλια