ΠΑΣΙΔΙΚ: Πρόσκληση σε εκλογο- απολογιστική Γενική Συνέλευση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΕΚΛΟΓΟ-ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

    Αγαπητοί συνάδελφοι, μέλη του ΠΑ.Σ.Ι.ΔΙ.Κ.
    Την προσεχή Παρασκευή 06/02/2015, θα διεξαχθεί η οριστική εκλογο-απολογιστική Γενική Συνέλευση  του Συνδέσμου μας στην Αθήνα, στο ξενοδοχείο «ΤΙΤΑΝΙΑ» και στις αίθουσες ΣΩΚΡΑΤΗΣ – ΟΜΗΡΟΣ οι οποίες βρίσκονται στον 10ο όροφο του ξενοδοχείου, με ώρα έναρξης στις 14:00 και λήξης της όλης διαδικασίας στις 19:00.
    Πέραν του διοικητικού και οικονομικού απολογισμού που θα κάνει το απερχόμενο Δ.Σ. για την τριετία που πέρασε, θα συζητήσουμε για τη νέα πολιτική πραγματικότητα που διαμορφώνεται στη χώρα μας, για τον αντίκτυπο που θα έχει στον κλάδο μας και τις κινήσεις που θα πρέπει να κάνουμε για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενες κακές εξελίξεις που θα αφορούν στην ιδιωτική πρωτοβουλία γενικότερα και ειδικά τις ιδιωτικές μονάδες παροχής υπηρεσιών Π.Φ.Υ., ενώ θα κλείσουμε τη Γενική Συνέλευση με την εκλογική διαδικασία και την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

    Η παρουσία όλων μας κρίνεται άκρως απαραίτητη και πολύ σημαντική, διότι με τις προτάσεις, τις ιδέες, τις υποδείξεις και τις παρατηρήσεις μας, θα συμβάλλουμε αφ’ ενός μεν στη βελτίωση της λειτουργίας και των δράσεων του νέου Δ.Σ., αφ’ ετέρου δε θα βοηθήσουμε στη διαμόρφωση των θέσεων που θα πρέπει να υποστηρίξει το νέο Δ.Σ. στα κέντρα εξουσίας, κυρίως όμως μέσω της ψήφου μας θα αναδείξουμε τους αξιότερους και ικανότερους από εμάς οι οποίοι θα στελεχώσουν το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, έτσι ώστε αυτό να είναι αποτελεσματικό και χρήσιμο για τα συμφέροντα των μελών μας, τα οποία ταυτίζονται με τα συμφέροντα της κοινωνίας μέσα στην οποία ζούμε και δραστηριοποιούμεθα.
    Υπενθυμίζουμε ότι:
    Α) Για τη συμμετοχή σας στη Γενική Συνέλευση πρέπει να είστε τακτοποιημένοι οικονομικά για το έτος 2014 και αυτό μπορεί να γίνει μέχρι την ημέρα διεξαγωγής της.
    Β) Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων για μία θέση στο Δ.Σ. και την Ελεγκτική Επιτροπή ανανεώνεται μέχρι δύο ημέρες πριν τη Γενική Συνέλευση, δηλαδή μέχρι και το βράδυ της Τετάρτης 04/02/2015.
    Γ) Κάθε νομικό πρόσωπο μέλος του Συνδέσμου μας εκπροσωπείται στη Γενική Συνέλευση με τρία μέλη που έχουν δικαίωμα ψήφου εάν είναι Α.Ε., με δύο μέλη εάν είναι Ε.Π.Ε. και επ’ ονόματί του εάν είναι φυσικό πρόσωπο, ομόρρυθμος ή ετερόρρυθμος εταιρεία.
    Στην περίπτωση που λόγοι υγείας ή άλλοι σοβαροί προσωπικοί λόγοι δυσκολεύουν την παρουσία σας στη Γενική Συνέλευση, υπενθυμίζουμε ότι μπορείτε να εκπροσωπηθείτε είτε από άλλο μέλος του Δ.Σ. της εταιρείας σας στην περίπτωση Α.Ε., είτε από τον άλλο διαχειριστή στην περίπτωση Ε.Π.Ε., είτε τέλος και από άλλο μέλος του Συνδέσμου, με έγγραφη εξουσιοδότηση θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από δημόσια αρχή, όπως ρητά αναφέρεται στο καταστατικό μας, την οποία και σας επισυνάπτουμε.
Με εκτίμηση
           Ο Πρόεδρος                                                    Ο Γεν. Γραμματέας
      Δρ Γεώργιος Βουγιούκας                                          Ιωάννης Καραμηνάς
     Ιατρός Ακτινολόγος                                                      Βιοχημικός

Σχόλια