Πλεονεκτήματα του ηλεκτρονικού φακέλου του ασθενούς, προβλήματα με το ιατρικό απόρρητο

Τα πλεονεκτήματα του ηλεκτρονικού φακέλου υγείας που σχετίζονται  με την υγεία του ασθενούς, με την καλύτερη λειτουργία των δομών υγείας και με τον εξορθολογισμό των δαπανών εξέθεσε ο πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής Χριστόδουλος Στεφανάδης, υποστηρίζοντας ωστόσο  πως ενδέχεται να προκύψουν προβλήματα βιοηθικής που ενδεχόμενα προκύπτουν, αναφορικά με το ιατρικό απόρρητο και με την προστασία των προσωπικών δεδομένων. 

Σύμφωνα με την Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής ενδέχεται ακόμη να προκύψει ζήτημα προστασίας των ευαίσθητων δεδομένων ασθενών και στην περίπτωση της δημοσιοποίησης της λίστας αναμονής χειρουργείων των δημόσιων νοσοκομείων, για λόγους διαφάνειας, που έχει ήδη εξαγγελθεί από το υπουργείο Υγείας.

«Το θέμα είναι σοβαρό και περίπλοκο, καθώς η εξυπηρέτηση ενός αναμφισβήτητου στόχου δημόσιου συμφέροντος δεν πρέπει να θέτει σε κίνδυνο ευαίσθητες πληροφορίες που αφορούν τον πυρήνα της προσωπικότητας» επισημαίνει η Επιτροπή.  

Την Επιτροπή απασχολεί ακόμη και ο ιός έμπολα.

«Ο κίνδυνος εμφάνισης κρουσμάτων στην Ευρώπη και τη χώρα μας είναι υπαρκτός και αυξάνει όσο η επιδημία δεν μπορεί να τεθεί υπό έλεγχο στις χώρες της Δυτικής Αφρικής και όσο δεν υπάρχει αποτελεσματική θεραπεία ή εμβόλιο. Στη χώρα μας το πρόβλημα μπορεί να προκύψει οξύτερο, λόγω του γεωγραφικού προτύπου και της δύσκολα ελεγχόμενης παράνομης μετανάστευσης» υπογραμμίζει η Επιτροπή.

Στην περίπτωση της επιδημίας από τον ιό Έμπολα, το βασικό ζήτημα που τίθεται από πλευράς βιοηθικής είναι ο περιορισμός σε καραντίνα προσώπων με συμπτώματα ύποπτα για την εκδήλωση της νόσου, καθώς και προσώπων που ήρθαν σε επαφή μαζί τους. Ειδικότερα, ερωτήματα εγείρονται όσον αφορά τον εντοπισμό των προσώπων που ενδεχόμενα ήρθαν σε επαφή η οποία ενέχει κίνδυνο νόσησης ή μετάδοσης της νόσου και κατά πόσο η καραντίνα γι’ αυτά τα άτομα μπορεί να είναι υποχρεωτική.


Σχόλια