Μόνο με το "γνήσιο της υπογραφής" θα αποζημιώνονται τα αναλώσιμα από τον ΕΟΠΥΥ

Αποκλειστικά με το «γνήσιο της υπογραφής» θα αποζημιώνονται - από 1η Δεκεμβρίου – τα αναλώσιμα υλικά και τα σκευάσματα ειδικής διατροφής, από τον ΕΟΠΥΥ. Οι ασφαλισμένοι θα πρέπει να καταθέτουν υπεύθυνη δήλωση (του Νόμου 1599/1986) η οποία θα πρέπει να συντάσσεται από τον/την δικαιούχο του Οργανισμού που κάνει χρήση των συγκεκριμένων προιόντων είτε από συγγενή πρώτου βαθμού συγγενείας. 

Μάλιστα σε σχετική εγκύκλιο η διοίκηση του ΕΟΠΥΥ αναφέρει ότι «προκειμένου να διασφαλισθεί η νομιμότητα της διαδικασίας απόδοσης δαπάνης, διευκρινίζεται ότι απαραίτητη προυπόθεση για να καταστούν αποδεκτές οι παραπάνω υπεύθυνες δηλώσεις παραλαβής αποτελεί η παρουσία του γνησίου της υπογραφής επί αυτών». 

Σημειώνεται ότι για όσες υπεύθυνες δηλώσεις έχουν ήδη συνταχθεί (ανεξαρτήτως εάν έχουν κατατεθεί ή όχι) δεν κρίνεται απαραίτητο αναδρομικά το «γνήσιο της υπογραφής», εκτός από την περίπτωση που γίνεται χρήση ενιαίου εντύπου υπεύθυνης δήλωσης παραλαβής και εξουσιοδότησης για την κατάθεση των δικαιολογητικών, οπότε κρίνεται απαραίτητη η θεώρηση του γνησίου της υπογραφής. 

Σύμφωνα πάντως με τον ΕΟΠΥΥ, η ημερομηνία της γνωμάτευσης θα προηγείται της αγοράς των ειδών ειδικής διατροφής και του αναλωσίμου υγειονομικού υλικού.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου