Καλά πάει οικονομικά, λέει ο ΕΟΠΥΥ

"Θετικά εξελίσσονται τα οικονομικά δεδομένα του ΕΟΠΥΥ, δεδομένου ότι η φετινή χρονιά ολοκληρώνεται χωρίς να δημιουργηθούν νέα ελλείμματα, ενώ δραστικά μειώνονται οι ληξιπρόθεσμες οφειλές. Ακόμη, ο προϋπολογισμός του 2014 είναι ισοσκελισμένος, όπως και αυτός του 2013". Αυτά αναφέρει σε δημόσια ανακοίνωσή του ο ΕΟΠΥΥ σημειώνοντας ακόμη τα εξής: 

Ο προϋπολογισμός του 2015 κάνει φανερό ότι ο Οργανισμός έχει κερδίσει το «στοίχημα» της οικονομικής βιωσιμότητας και της επάρκειας των αναγκαίων για τους πολίτες, υπηρεσιών. 

Ωστόσο η «πρόκληση» για τον ΕΟΠΥΥ, από εδώ και πέρα, είναι να υπάρξει περαιτέρω βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών, μείωση των ανισοτήτων και κυρίως εξάλειψη της παραβατικότητας αλλά και ολοκλήρωση του πλαισίου κανόνων των παρεχόμενων υπηρεσιών. 

Συγκεκριμένα και με βάση τα στοιχεία του προϋπολογισμού του 2015, εξασφαλίζεται οικονομική σταθερότητα και επάρκεια των υπηρεσιών υγείας, με δεδομένο ότι τα έσοδα προσδιορίζονται στα 4.982 εκατ. ευρώ. 

Η υστέρηση ύψους 376 εκατ. ευρώ σε σχέση με το 2014, δεν απηχεί τα πραγματικά δεδομένα και ως εκ τούτου δεν θα υπάρξει καμιά παρενέργεια στην ομαλή λειτουργία του Οργανισμού. Κι αυτό γιατί το 2014 είχε εγγραφεί στον προϋπολογισμό του ΕΟΠΥΥ ποσό εσόδου ύψους 344 εκ. ευρώ που έλαβε ο ΕΟΠΥΥ στο πλαίσιο της ειδικής χρηματοδότησης για αποπληρωμή ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τρίτους. Αντίστοιχο ποσό δεν θα υφίσταται το 2015 λόγω της λήξης του προγράμματος. 
Επίσης, η μείωση της Κρατικής Επιχορήγησης κατά 107 εκ. ευρώ (2015: € 526 εκ. 2014: 633εκ.) οφείλεται στην μεταφορά συγκεκριμένων κατηγοριών δαπανών από τον ΕΟΠΥΥ στο νεοσύστατο Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.). Πιο συγκεκριμένα θα επέλθει μείωση της τάξης των 52 εκ. ευρώ στο κόστος μισθοδοσίας και 55 εκ. ευρώ στις λειτουργικές δαπάνες του ΕΟΠΥΥ λόγω του, ότι οι συγκεκριμένες πιστώσεις μεταφέρθηκαν πλέον στο ΠΕΔΥ. 

Έτσι, οι αποκλίσεις συγκεκριμένων ποσών από τον προϋπολογισμό δεν συνιστούν μειώσεις αλλά αφορούν σε δαπάνες που δεν θα πληρωθούν από τον ΕΟΠΥΥ αλλά από το νεοσύστατο ΠΕΔΥ. 

Επομένως, συγκεντρωτικά, όπως υπογραμμίζει ο Οργανισμός, ο προϋπολογισμός του 2015 εμφανίζεται ισοσκελισμένος και μάλιστα με ταμειακό πλεόνασμα 24 εκ. ευρώ (έσοδα 4,984 δις. έξοδα 4,960 δις. ευρώ).

Σχόλια