Πρόστιμα έως 200.000 ευρώ για παράνομη λειτουργία ηλεκτρονικών φαρμακείων

Σκληρή διάταξη για τη λειτουργία των ηλεκτρονικών καταστημάτων φαρμακείων, περιλαμβάνεται στο προωθούμενο νομοσχέδιο – σκούπα του υπουργείου Υγείας.
Όπως αναφέρεται στην εισηγητική έκθεση, η διακίνηση φαρμακευτικών προϊόντων μέσω Διαδικτύου εμπεριέχει πολλαπλούς κινδύνους για την υγεία, όπως πλαστότητα φαρμάκων και αδιευκρίνιστες συνθήκες τροφοδοσίας.
Υπάρχουν πολλές επισημάνσεις από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ), τον ΕΜΕΑ (European Medicines Agency) και τον ΕΟΦ, όπως και ολόκληρη την επιστημονική κοινότητα.
Επιπλέον, οι υποχρεώσεις της χώρας για αυστηρούς κανόνες φαρμακοεπαγρύπνησης και η ανάγκη ιχνηλασιμότητας των φαρμάκων, επιβάλλουν την εισαγωγή των προτεινόμενων διατάξεων.

Διάταξη

Σύμφωνα με πληροφορίες του Iatronet, η σχετική διάταξη αναφέρει τα εξής:
“1. Η λειτουργία ηλεκτρονικών καταστημάτων φαρμακείων στο διαδίκτυο επιτρέπεται μόνο σε φαρμακοποιούς με άδεια ιδρύσεως και λειτουργίας φαρμακείου, υπόκειται δε σε έλεγχο και πιστοποίηση από τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο (ΠΦΣ).
Με απόφαση του υπουργού Υγείας ορίζονται οι όροι, τα κριτήρια και οι προϋποθέσεις πιστοποίησης, τα όργανα και η μέθοδος πιστοποίησης, ως επίσης και κάθε άλλη απαραίτητη λεπτομέρεια για τη λειτουργία των συγκεκριμένων καταστημάτων που εκδίδεται μετά από γνώμη του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου (ΠΦΣ), η οποία πρέπει να δίδεται εντός δύο μηνών από την υποβολή σε αυτόν σχετικού ερωτήματος.
2. Οι αδειούχοι φαρμακοποιοί που λειτουργούν φαρμακεία απαγορεύεται αυστηρώς να διαθέτουν διά του διαδικτύου φάρμακα ή φαρμακευτικά προϊόντα, συνταγογραφούμενα ή μη.
3. Στους παραβάτες φαρμακοποιούς των διατάξεων του παρόντος άρθρου επιβάλλονται εκτός από το πρόστιμο του άρθρου 458 του Ποινικού Κώδικα και α) χρηματικό πρόστιμο από 1.000 έως 15.000 ευρώ, με απόφαση του Δ.Σ. του ΕΟΦ και β) χρηματικό πρόστιμο του άρθρου 11 του Ν. 1963/1991, ως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 19 του Ν. 3204/2003 και του άρθρου 39 του Ν. 4025/2011 με απόφαση του αρμόδιου Πειθαρχικού Συμβουλίου.

Σωρευτικά

Οι ανωτέρω διοικητικές και πειθαρχικές ποινές επιβάλλονται σωρευτικά με οποιαδήποτε άλλη προβλεπόμενη ποινή.
4. Όποιος χωρίς να έχει τις νόμιμες προϋποθέσεις και τη σχετική άδεια από τις αρμόδιες αρχές, πωλεί διά του Διαδικτύου φάρμακα ή φαρμακευτικά προϊόντα αντιποιούμενος έργο φαρμακοποιού, τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο 30.000 έως πενήντα χιλιάδες 50.000 ευρώ και σε περίπτωση υποτροπής από 50.000 έως 200.000 ευρώ με απόφαση του Δ.Σ. του ΕΟΦ.
Οι ανωτέρω ποινές επιβάλλονται σωρευτικά με οποιαδήποτε άλλη προβλεπόμενη ποινή”.
ΠΗΓΗ: Iatronet Δ.Κ.

Σχόλια