Φαρμάκι τα φάρμακα με το νέο τρόπο κοστολόγησης

«Κρυφές» αυξήσεις στην συμμετοχή των ασφαλισμένων στην αγορά φαρμάκων, καταγγέλλουν φαρμακοποιοί. Οι αυξήσεις προκύπτουν από το νέο τρόπο υπολογισμού που ισχύει από την Δευτέρα 14 Ιουλίου και συγκεκριμένα από την αλλαγή κοστολόγησης στις συνταγές του ΕΟΠΥΥ.

Όπως υποστηρίζουν - επικαλούνται σχετική ενημέρωση από την ΗΔΙΚΑ - καταργείται το ποσοστό συμμετοχής του ταμείου ΕΟΠΥΥ (50%) επί της διαφοράς από την ασφαλιστική τιμή (όταν η θεραπευτική κατηγορία δεν είχε γενόσημο).

Με τον νέο τρόπο κοστολόγησης, ο ασφαλισμένος, θα πληρώνει την συμμετοχή του συν όλη την διαφορά (Τιμή Λιανικής μείον Ασφαλιστική Τιμή) μέχρι το ποσό των 50€ (για τον ΕΟΠΥΥ, 0€ για τους υπόλοιπους). Όταν η διαφορά ξεπερνά τα 50€, το ποσό που υπερβαίνει τα 50€, χρεώνεται στο ταμείο.

Παραδείγματα :

Φάρμακο με Λιανική 60€ και Ασφ.Τιμή 10€

Ο ασφαλισμένος πληρώνει:

διαφορά (Τιμή Λιανική – Ασφαλιστική Τιμή) 50€

συμμετοχή στο 25% επί της Ασφαλιστικής τιμής 2,5€

Επιβάρυνση του 1€ 1€

...... σύνολο 53,5€

Το ταμείο πληρώνει:

Υπόλοιπο συμμετοχής 75% επί της Ασφαλιστικής τιμής 7,5€

Μείον Επιβάρυνση του 1€ -1€

σύνολο 6,5€

Φάρμακο με Λιανική 80€ και Ασφ.Τιμή 10€

Ο ασφαλισμένος πληρώνει:

διαφορά (Τιμή Λιανική – Ασφαλιστική Τιμή) 50€

συμμετοχή στο 25% επί της Ασφαλιστικής τιμής 2,5€

Επιβάρυνση του 1€ 1€

...... σύνολο 53,5€

Το ταμείο πληρώνει

την διαφορά πάνω από τα 50€ (Τ.Λ. – Ασφ.Τιμή) 20€

(80€-10€-50€=20€)

Υπόλοιπο συμμετοχής 75% επί της Ασφ. Τιμής 7,5€

Μείον Επιβάρυνση του 1€ -1€

σύνολο 26,5€

ΠΗΓΗ: HealthView.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου