Οι επιπτώσεις της κρίσης στο συμβούλιο υπουργών Υγείας

Το θέμα της κρίσης και των επιπτώσεών της στα συστήματα Υγείας, συζητήθηκε στη σύνοδο των υπουργών Υγείας, η οποία πραγματοποιήθηκε το περασμένο διήμερο στο Λουξεμβούργο, υπό την προεδρία του Έλληνα υπουργού Υγείας κ. Μάκη Βορίδη.
Μεταξύ των συμπερασμάτων που υιοθετήθηκαν, περιλαμβάνεται η αναγνώριση της σημασίας των μεταρρυθμίσεων Υγείας, προκειμένου να ξεπεραστεί η κρίση και η αξία της συνεργασίας και ανταλλαγής καλών πρακτικών μεταξύ των κρατών μελών.
Οι ανταλλαγές αφορούν τομείς κοινού ενδιαφέροντος, σχετικά με το κόστος της υγειονομικής περίθαλψης, τις παρεχόμενες υπηρεσίες Υγείας, τα φαρμακευτικά προϊόντα, την αξιολόγηση των επιδόσεων των συστημάτων υγείας και την επένδυση στην πρόληψη.
Τα συμπεράσματα εντοπίζουν τους τομείς που πρέπει να υπάρξει περαιτέρω δράση με έμφαση:

Στη βελτίωση της πρόσβασης όλων σε υψηλής ποιότητας υπηρεσίες Υγείας.
Στην προώθηση των καινοτομιών και λύσεων ηλεκτρονικής Υγείας.
Στην καλύτερη χρήση της αξιολόγησης των επιδόσεων των συστημάτων Υγείας και των διαρθρωτικών ταμείων για επενδύσεις στην Υγεία.
Στην επίτευξη συναντίληψης σχετικά με τους αποτελεσματικούς παράγοντες για αποδοτικά, προσβάσιμα και ανθεκτικά συστήματα Υγείας.

Σχόλια