ΕΟΠΥΥ: Οδηγίες προς Υγειονομικές Επιτροπές του ΠΕΔΥ

Τη λειτουργία τους ξεκίνησαν τη Δευτέρα και επισήμως οι Υγειονομικές Επιτροπές του ΕΟΠΥΥ, που συγκροτήθηκαν στις Μονάδες Υγείας του ΠΕΔΥ και ο οργανισμός εξέδωσε οδηγίες για τη λειτουργία τους.
Σε έγγραφο του ΕΟΠΥΥ μετά τη συγκρότηση των πρωτοβάθμιων και δευτεροβάθμιων υγειονομικών επιτροπών του Οργανισμού σε μονάδες του ΠΕΔΥ υπογραμμίζεται, μεταξύ άλλων πως, τα τμήματα παροχών των υποκαταστημάτων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ θα συνεχίζουν να παραλαμβάνουν αιτήματα ασφαλισμένων με τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά. Στη συνέχεια θα διαβιβάζουν αυτά τα δικαιολογητικά στις αρμόδιες υγειονομικές επιτροπές.
Επίσης, τα Τμήματα Παροχών των Περιφερειακών Διευθύνσεων του ΕΟΠΥΥ θα συνεχίσουν να παραλαμβάνουν τα αιτήματα των ασφαλισμένων των υπόλοιπων ασφαλιστικών ταμείων (ΟΑΕΕ, ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, ΟΓΑ κλπ) που εντάχθηκαν στον ΕΟΠΥΥ (εκτός ΤΑΥΤΕΚΩ και ΟΠΑΔ) με τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά, τα οποία θα διαβιβάζουν στις υγειονομικές επιτροπές του ΕΟΠΥΥ που λειτουργούν στις Μονάδες Υγείας του ΠΕΔΥ.

Σύμφωνα με την απόφαση του προέδρου του ΕΟΠΥΥ, Δ. Κοντού τα αιτήματα ΝΠΔΔ για τη χορήγηση αναρρωτικών αδειών σε μόνιμους υπαλλήλους οι οποίοι κατά τη μονιμοποίησή τους διατήρησαν την υγειονομική ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ή υπαλλήλων ΙΔΑΧ, θα διαβιβάζονται απευθείας στις υγειονομικές επιτροπές του ΕΟΠΥΥ που λειτουργούν στις Μονάδες Υγείας του ΠΕΔΥ.
Η απόφαση και οι σχετικοί πίνακες των Υγειονομικών Επιτροπών του ΕΟΠΥΥ στις μονάδες του ΠΕΔΥ, επισυνάπτονται παρακάτω. 

Σχόλια