Η Τρόικα βλάπτει σοβαρά την Υγεία


Ψήφισµα-καταπέλτης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου καταδικάζει την καταστροφική πολιτική των δανειστών.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ετοιµάζει ψήφισµα-καταπέλτη για τις καταστροφικές συνέπειες της πολιτικής της τρόικας στα θέµατα υγείας στην Ελλάδα αλλά και τις υπόλοιπες χώρες του µνηµονίου.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το κυριακάτικο δημοσίευμα της Real News, στην Ολοµέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου την ερχόµενη Πέµπτη πρόκειται να τεθούν σε ψηφοφορία εκθέσεις-φωτιά από την Επιτροπή Οικονοµικών και Νοµισµατικών Υποθέσεων, καθώς και από την Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων, οι οποίες καταδικάζουν τη «συνταγή» της τρόικας, αποδίδοντάς της σοβαρές ευθύνες για την κοινωνική εξαθλίωση στις τέσσερις χώρες που επιβλήθηκε µνηµόνιο.

Οπως µάλιστα προκύπτει από την ανάλυση των εµπειρογνωµόνων, η Ελλάδα σε σχέση µε τις υπόλοιπες χώρες (Ιρλανδία, Πορτογαλία, Ισπανία) έχει τις... καλύτερες επιδόσεις στη λήψη επαχθών µέτρων λπότητας, ενώ έχει και τους πιο υψηλούς δείκτες σε ανεργία νέων και γυναικών. Παράλληλα, µαζί µε την Πορτογαλία κατέχει το ρεκόρ στην αύξηση της άµεσης και της έµµεσης φορολογίας και παρουσιάζει τις µεγαλύτερες µειώσεις σε κοινωνικές παροχές.

Οι επιπτώσεις
Στο κείµενο που πρόκειται να τεθεί σε ψηφοφορία την ερχόµενη εβδοµάδα, αναφέρει η Real, περιγράφονται µε µελανά χρώµατα οι επιπτώσεις της ακολουθούµενης πολιτικής που προκάλεσε σηµαντική απώλεια θέσεων εργασίας και τη φτωχοποίηση των µεσαίων και εργαζοµένων τάξεων. Ειδικά για την περίπτωση της χώρας µας, εκτιµάται ότι η οικονοµική πολιτική βασίστηκε σε µια λανθασµένη αντίληψη όσον αφορά τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισµό.

Την ίδια στιγµή, εκφράζεται θλίψη για το γεγονός ότι οι οριζόντιες περικοπές στα συστήµατα υγείας, η αύξηση της συµµετοχής των ασφαλισµένων και οι περικοπές στους µισθούς των επαγγελµατιών υγείας αυξάνουν τις µεταναστευτικές ροές και θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των ασθενών.

Από την πλευρά του, ο καθηγητής οικονοµικών της υγείας Γιάννης Κυριόπουλος επισηµαίνει ότι «τα ευρήµατα καταµαρτυρούν µια πρωτοφανή (για ειρηνική περίοδο) παλινδρόµηση των βασικών µεγεθών στην ιατρική περίθαλψη, όπως η εκτεταµένη αποασφάλιση του πληθυσµού, η σηµαντική επιβράδυνση (ή/και οπισθοχώρηση σε αρκετές περιπτώσεις) της βελτίωσηςτων δεικτών υγείας και η διόγκωση της χωρίς ανταπόκριση ζήτησης υπηρεσιών υγείας».

Σχόλια