10/02/14 Δυνατότητα συνταγογράφησης φαρμάκων στην ίδια συνταγή από διαφορετικά Θεραπευτικά πρωτόκολλα !

Σας ενημερώνουμε ότι από σήμερα 10/2/2014 και ώρα 15:30 
οι ιατροί έχουν τη δυνατότητα να καταχωρούν 
στην ίδια συνταγή σκευάσματα που ανήκουν σε διαφορετικά ΘΠΣ είτε και σκευάσματα εκτός ΘΠΣ.

Σχόλια