Ηλίας Σιώρας: Η κίνηση στα ΤΕΠ των νοσοκομείων αποδεικνύει την ανυπαρξία δημοσίας πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας

Από Βασίλη Βενιζέλο - ygeia360.gr

Ιδιαίτερα αποκαλυπτικά είναι τα στοιχεία για την κίνηση προσερχομένων στο τμήμα επειγόντων περιστατικών (ΤΕΠ) του νοσοκομείου της Αθήνας "Ευαγγελισμός", και μάλιστα συγκριτικά για τα τελευταία χρόνια, τα οποία παρουσίασε πρόσφατα ο μάχιμος καρδιολόγος και πρόεδρος του σωματείου των εργαζομένων στον "Ευαγγελισμό" Ηλίας Σιώρας, σε μετεκπαιδευτικό σεμινάριο για τα ΤΕΠ.

Σύμφωνα με τα συγκεκριμένα στοιχεία, λοιπόν:

"Εξετάζονται κατ΄έτος από 115.000 έως 120.000 ασθενείς καταγεγραμμένοι.
Δεν υπάρχει αξιοσημείωτη διαφορά από μήνα σε μήνα.
Μικρή προοδευτική αύξηση από έτος σε έτος.

Προσέλευση:
Με ΕΚΑΒ 20%. Στις «μικρές» πρωινές 33%.
Με ίδιο μέσον 80%. Στις πρωινές 66%

Εισαγωγές:
Από τους προσερχόμενους με ΕΚΑΒ εισάγεται το 1/3.
Από τους προσερχόμενους με ίδιο μέσον εισάγεται το 1/7.


Συμπέρασμα 1ο :
Ανύπαρκτη Π.Φ.Υ. και αδυναμία άλλων μικρότερων νοσοκομείων είτε της Αθήνας είτε της περιφέρειας να αποφορτίσουν (πχ από περιστατικά που χρήζουν α΄βαθμιας φροντίδας). Με τη νέα πραγματικότητα στον ΕΟΠΠΥ σαφέστατα θα υπάρξει επιδείνωση (η πρόσφατη εμπειρία μας σε ΤΕΠ και εξωτ.ιατρεία την έχει ήδη καταδείξει)

Εισαγόμενοι σε τμήματα παθολογικών ειδικοτήτων τα 2/3 του συνόλου.

Εισαγόμενοι σε τμήματα χειρουργικών ειδικοτήτων το 1/3 του συνόλου.

Συνολικά εισάγεται απ΄τα επείγοντα το 45% του ετήσιου συνόλου των εισαγωγών (περίπου 52.000).


Συμπέρασμα 2ο :

Δεν υπάρχει άνεση κλινών για τακτικά εισιτήρια λόγω του τεράστιου όγκου των επειγουσών εισαγωγών.

Αποτέλεσμα: μακρές λίστες αναμονής (σε χειρουργικές ειδικότητες άνω του 6μηνου).

Ένα ποσοστό 15% περίπου εξετάζεται σε πάνω από μία ειδικότητες (κατά την προσέλευσή του).

Ένα άγνωστο ποσοστό είναι οι μη καταγραφόμενοι που εξετάζονται κατά εκατοντάδες.

Κατ΄ εκτίμηση, από την πολυετή εμπειρία μας στα ΤΕΠ ένα ποσοστό της τάξης 10 -15% δεν καταγράφεται λόγω:

Α) Μεγάλου φόρτου εργασίας

Β) Ελαφρές περιπτώσεις δεν αξιολογούνται (κακώς) ως ανάγκη για καταγραφή

Γ) Ανασφάλιστοι που μπαίνουν κατευθείαν στο χώρο εξέτασης – χωρίς να δώσουν στοιχεία - για να αποφύγουν την πληρωμή.

Συμπέρασμα 3ο

Η πολύ μεγάλη προσέλευση που ήδη υπάρχει

Οι συνέπειες της παρατεινόμενης οικονομικής κρίσης

Η κατάσταση στην Π.Φ.Υ. και σε μικρά - (β΄βάθμια) - ή σε περιφερικά νοσοκομεία
Η πανθομολογούμενη έλλειψη προσωπικού στα επείγοντα (και σε όλο το νοσοκομείο), υπαγορεύουν άμεσα και δραστικά μέτρα ώστε να αρθούν οι αιτίες της κατάστασης που ζούμε καθημερινά στα επείγοντα.

Σχόλια