ΕΟΠΥΥ: Θα καλύψει τα κενά με συμβασιούχους και επικουρικούς γιατρούς

Άνοιγμα σε νέους γιατρούς κάνει ο ΕΟΠΥΥ. Τα κενά που θα προκύψουν από τη μετάβαση στον νέο φορέα που φέρει το όνομα Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (ΠΕΔΥ), θα καλυφθούν – σε πρώτη φάση – από συμβασιούχους και επικουρικούς γιατρούς.
Οι θέσεις και οι ειδικότητες θα προκύψουν έπειτα από την ολοκλήρωση της διαθεσιμότητας, στην οποία έχουν τεθεί οι υπηρετούντες στον ΕΟΠΥΥ γιατροί.
Το υπουργείο Υγείας εκτιμά ότι θα υπάρξουν αποχωρήσεις ιατρών, οι οποίοι θα κληθούν να επιλέξουν μεταξύ της απασχόλησής τους στο δημόσιο, όπως οι συνάδελφοί τους του ΕΣΥ, και της διατήρησης του ιδιωτικού τους ιατρείου.
Εκείνοι που θα επιλέξουν την απασχόληση στο δημόσιο και κριθούν κατάλληλοι από τις αρμόδιες επιτροπές αξιολόγησης – οι ίδιες που αξιολογούν το σύνολο των ιατρών του Δημοσίου - θα εισαχθούν στο ΕΣΥ με το μισθό και τη βαθμίδα που αναλογεί στα χρόνια προϋπηρεσίας τους βάσει της κλίμακας του ΕΣΥ.

Κενά

Τα όποια κενά δημιουργηθούν στη στελέχωση των ιατρών, θα καλυφθούν σε πρώτη φάση από συμβασιούχους και επικουρικούς, όπως συμβαίνει σήμερα στο ΕΣΥ.
Η διοίκηση του ΕΟΠΥΥ έχει ανακοινώσει λεπτομερώς τη διαδικασία της κινητικότητας από τον ΕΟΠΥΥ στο ΠΕΔΥ, η οποία παρατίθεται πιο κάτω.
Επιπλέον Πληροφορίες

Π
ΗΓΗ: Iatronet Δ.Κ.

Σχόλια