Οδηγίες προς τους γιατρούς του ΕΟΠΥΥ για τη διαθεσιμότητα

Τις νομικές ενέργειες στις οποίες θα πρέπει να προχωρήσουν οι γιατροί του ΕΟΠΥΥ από τη στιγμή που θα πάρουν τις πράξεις διαθεσιμότητας, συντονίζει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Γιατρών ΕΟΠΥΥ (ΠΟΣΕΥΠΙΚΑ).

Στην ιστοσελίδα της Ομοσπονδίας παρατίθενται αρχικά συνοπτικά οι ενέργειες που επιβάλλεται να προβούν οι γιατροί του ΕΟΠΥΥ εφ' όσον τους επιδοθούν οι διαπιστωτικές πράξεις διαθεσιμότητος, οι οποίες προυποθέτουν και την έγκαιρη έκδοση ορισμένων παραστατικών.

Όπως επισημαίνει η ΠΟΣΕΥΠΙΚΑ, οι ενέργειες αυτές είναι απαραίτητες και πρέπει να γίνουν μεθοδικά και συντονισμένα από έμπειρους δικηγόρους, ώστε να μην έχουν ως πιθανό αποτέλεσμα μαζικές απορριπτικές αποφάσεις και κατά συνέπεια αρνητική νομολογία.

Επίσης στην ιστοσελίδα της ΠΟΣΕΥΠΙΚΑ παρέχονται λεπτομέρειες για τη διεκδίκηση καταβολής αποζημίωσης μετά την απόλυσή τους.

Διαβάστε εδώ αναλυτικά τις νομικές ενέργειες και τις λεπτομέρειες για την καταβολή αποζημίωσης στους γιατρούς του ΕΟΠΥΥ.

Σχόλια