Χωρίς φάρμακα παραμένουν ασθενείς με σοβαρές ασθένειες

Tης Μάριον Κοντογιάννη

Εκτός φαρμακευτικής αγωγής παραμένουν οι ασθενείς με σοβαρές παθήσεις για 16η ημέρα και περιμένουν τις αποφάσεις του Υπουργείου Υγείας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Συλλόγου Ρευματοπαθών Κρήτης και του Συλλόγου Ευ ζω με τον Καρκίνο, με επείγον έγγραφο στις 22/1/2014 της διοίκησης του ΕΟΠΥΥ προς τα φαρμακεία του οργανισμού απαγορεύεται πλέον η διάθεση των νοσοκομειακών φαρμάκων που προορίζονται για χρήση σε δημόσια νοσοκομεία και που απευθύνονται σε ασθενείς με σοβαρές παθήσεις (ογκολογικοί ασθενείς, ρευματοπαθείς).

Με βάση το παραπάνω έγγραφο τα φάρμακα αυτά θα χορηγούνται από τα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ μόνο αφού προηγηθεί έγγραφο της Διοίκησης του Νοσοκομείου προς τη Διοίκηση του ΕΟΠΥΥ στο οποίο θα τεκμηριώνεται η αδυναμία προμήθειας φαρμάκων και αφού δοθεί εντολή από τον Πρόεδρο του ΕΟΠΥΥ.
Μέχρι τώρα τα φάρμακα αυτά μπορούσαν να τα προμηθεύονται οι ασφαλισμένοι και από τα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ με μια απλή σφραγίδα των φαρμακείων των νοσοκομείων που έλεγε «ΣΤΕΡΕΙΤΑΙ» σε περίπτωση που τα φαρμακεία των Νοσοκομείων αδυνατούσαν λόγω χαμηλών προϋπολογισμών να τα προμηθευτούν.

Με βάση λοιπόν τις ανάγκες, τα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ φρόντιζαν να έχουν αποθέματα για τα συγκεκριμένα κατά περίπτωση σκευάσματα ώστε να εξυπηρετούνται οι ασφαλισμένοι.
'Στερείται'

Αυτή η διαδικασία αρκετές φορές ταλαιπωρούσε τους ασθενείς μας αφού έπρεπε πρώτα να περάσουν από το νοσοκομείο και μετά να πάνε με τη συνταγή 'στερείται' στο φαρμακείο του ΕΟΠΥΥ και να επιστρέψουν ακολούθως στο νοσοκομείο για την θεραπεία τους.

Και ενώ είχε καθιερωθεί αυτή η διαδικασία αιφνιδιαστικά προέκυψε η παραπάνω απαγόρευση μέσα σε μια νύχτα χωρίς να προλάβουν τα νοσοκομεία να προμηθευτούν τα φάρμακα αυτά, ούτε και να δηλώσουν αδυναμία προμήθειάς τους και άρα να αιτηθούν τα συγκεκριμένα φάρμακα να εξακολουθήσουν να χορηγούνται από το φαρμακείο του ΕΟΠΥΥ.

Έτσι αυτή τη στιγμή τα φαρμακεία των νοσοκομείων δεν έχουν σημαντικά ογκολογικά, ρευματολογικά φάρμακα που προορίζονται για εξωτερικούς ασθενείς, ενώ τα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ έχουν αποθέματα από αυτά τα φάρμακα τα οποία ο νόμος τους απαγορεύει να διαθέσουν.

Με την ανακοίνωσή τους ο Σύλλογος Ρευματοπαθών Ζω με τον Καρκίνο ζητούν :
Να σταματήσει η χωρίς κανένα λόγο ταλαιπωρία των ασθενών που πάσχουν από σοβαρά και χρόνια νοσήματα. Η διακοπή των θεραπειών τους έχει σοβαρές συνέπειες για την εξέλιξη των νοσημάτων τους πολλές φορές δε και για την ίδια τους τη ζωή.

Να εξακολουθήσουν άμεσα οι ασθενείς να προμηθεύονται τα συγκεκριμένα φάρμακα από τα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ μέχρις ότου, είτε να ολοκληρωθεί η διαδικασία προμήθειας τους από τα δημόσια νοσοκομεία είτε να προκριθεί η κατ εξαίρεση διάθεσή τους από τον ΕΟΠΥΥ.

Σχόλια