ΕΟΠΥΥ: Παράταση ισχύς βιβλιαρίων ασθενείας ασφαλισμένων για το 2014

ΘΕΜΑ: «Παράταση ισχύς βιβλιαρίων ασθενείας ασφ/νων του ΟΓΑ, ΕΤΑΑ,ΟΠΑΔ και ΤΑΥΤΕΚΩ» 
Με τ'αρ.πρωτ. 63357/19-12-2013 και 14411/9-1-2013 ενημερωτικά έγγραφα του ΟΓΑ και του ΕΤΑΑ αντίστοιχα, σας γνωρίζουμε ότι η θεώρηση των βιβλιαρίων ασθενείας των ασφ/νων των εν λόγω φορέων ισχύει μέχρι 28/2/2014. 

Ο ΟΠΑΔ με το αρ.πρωτ. 563/8-1-2014 έγγραφο του μας ενημέρωσε ότι όλα ανεξαιρέτως τα θεωρημένα για το έτος 2013 βιβλιάρια ασθενείας των ασφ/νων του ΟΠΑΔ και του ΤΥΔΚΥ έχουν ισχύ έως 31/3/2014. 

Επίσης το ΤΑΥΤΕΚΩ με το αρ.πρωτ. 51209/34008/82/18-12-2013 έγγραφο του μας ενημέρωσε ότι για τους ασφ/νους του παρατείνεται μέχρι 30/6/2014 η ισχύς των βιβλιαρίων ασθενείας τους, που είχαν θεωρηθεί για το έτος 2012 ή το 2013. 


ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜ.ΚΟΝΤΟΣ

Σχόλια