ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Ι.Σ. ΠΑΤΡΩΝ: Επισημάνσεις των αλλαγών του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών


ΚΑΚΟΚΕΦΑΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΙΣΠ
ΓΟΥΝΑΡΗ 16 – ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ.: 2610311143

Προς το Διοικητικό Συμβούλιο
του Ιατρικού Συλλόγου Πατρών
Βότση 42 Πάτρα
23/12/2013

Προς ενημέρωση των μελών του συλλόγου σας 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ ΤΟΥ ΚΦΑΣ
( Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών)

1. ΒΙΒΛΙΟ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ

Το βιβλίο επίσκεψης ασθενών συνεχίζει να τηρείται και να είναι θεωρημένο μέχρι 31-12-2013 .Το ήδη θεωρημένο βιβλίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί μέχρι εξαντλήσεως του χωρίς να απαιτείται γνωστοποίηση στην αρμόδια ΔΟY . 

Όταν όμως εξαντληθεί θα πρέπει να θεωρηθεί στην αρμόδια ΔΟY « ΈΝΤΥΠΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ της παραγράφου 23 του άρθρου 4 του ΚΦΑΣ», έτσι ονομάζεται το έντυπο το οποίο θα αντικαταστάσει σταδιακά το βιβλίο επίσκεψης ασθενών . Το βιβλίο ασθενών παύει να ισχύει από 1-1-2014 .Τι θα γίνει με το θέμα των αποδείξεων παροχής υπηρεσιών, για το αν θα είναι θεωρημένες ή όχι, από 1-1-2014 αναμένουμε ερμηνευτική.

Τόσο στο βιβλίο επίσκεψης ασθενών ( μέχρι εξαντλήσεως του ) όσο και στα έντυπα καταχώρησης πληροφοριών ‘ γράφουμε’ χωριστά για κάθε ασθενή

 Ονοματεπώνυμο ασθενή

 την διεύθυνση του

 χρόνος έναρξης και λήξης της παροχής .

 συμφωνούμενο ποσό-αμοιβή,

 χρόνος έναρξης και λήξης της παροχής,

 περιγραφή παροχής .

 αριθμό ΑΠΥ και ποσό αυτής

Αν η θεραπεία ολοκληρωθεί μέσα σε μία επίσκεψη έχετε το δικαίωμα να μην γράψετε τον ασθενή στο βιβλίο επίσκεψης ασθενών ή στο έντυπο καταχώρησης πληροφοριών , με την προϋπόθεση ότι άμεσα θα εκδώσετε ΘΕΩΡΗΜΕΝΗ – ΔΙΑΤΡΗΤΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ . ΚΑΙ ΟΧΙ ΑΘΕΩΡΗΤΗ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΠΟΛ 1083/2-6-2003.

2. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Εκδίδετε Τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών προς πελάτες οι οποίοι είναι α) ατομικές επιχειρήσεις β)ελεύθεροι επαγγελματίες γ) εταιρείες ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ , ΑΕ δ) Δημόσιο πχ ΕΟΠΥΥ , TAMEIA ε) ΝΠΔΔ στ) αγρότες κατ’επάγγελμα .

Στο τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών δεν είναι υποχρεωτική η αναγραφή του
επαγγέλματος και της αρμόδιας ΔΟY του πελάτη.

Δεν απαιτείται πλέον να αναγράφεται και ολογράφως το συνολικό ποσό της αξίας της αμοιβής στα χειρόγραφα Τιμολόγια Παροχής Υπηρεσιών.

3. ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΛΙΑΝΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

Η απόδειξη λιανικής παροχής υπηρεσιών, εκδίδεται αθεώρητη ( βάσει της ΠΟΛ 1083/26-2033 ) μόνο όταν παρέχεται υπηρεσία σε φυσικά πρόσωπα (κοινό, όχι επαγγελματίες ), 

Όταν παρέχεται υπηρεσία χωρίς αμοιβή ,στην απόδειξη λιανικής παροχής υπηρεσιών αναγράφεται ή ένδειξη ‘δωρεάν’ .

Στο περιεχόμενο της απόδειξης λιανικής παροχής υπηρεσιών, γράφουμε μόνο το ονοματεπώνυμο και την διεύθυνση του πελάτη . Τώρα αν θέλουμε να γράφουμε και το ΑΦΜ μπορούμε αλλά δεν είναι υποχρεωτικό .

Τυχόν αποθέματα αποδείξεων παροχής υπηρεσιών με την ένδειξη « ΑΘΕΩΡΗΤΑ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΠΟΛ 1083/2-6-2033» μπορούν να χρησιμοποιηθούν μέχρι εξαντλήσεως τους .

Σε περίπτωση που ιατρός καταχωρεί τις ασφαλείς πληροφορίες στο βιβλίο επίσκεψης ασθενών ( μέχρι εξαντλήσεως του ) ή στα έντυπα καταχώρησης πληροφοριών που αντικαθιστά το παραπάνω βιβλίο, εκδίδει προς τους πελάτες (μόνο φυσικά πρόσωπα-κοινό ) απόδειξη παροχής υπηρεσιών αθεώρητη βάσει της ΠΟΛ 1083/2-6-2003 . Αν όμως κρίνει πως η υπηρεσία που θα προσφέρει στον πελάτη δεν θα έχει συνέχεια , δηλαδή δεύτερη ή τρίτη επίσκεψη και θα ολοκληρωθεί με την πρώτη επίσκεψη τότε μπορεί α) Να μην τον γράψει στο βιβλίο ασθενών εκδίδοντας άμεσα ΑΠΥ που θα είναι θεωρημένη από τη ΔΟΥ.

Σχόλια