ΣΦΕΕ: Στα 970 εκατ. ευρώ τα χρέη του Δημοσίου στις εταιρείες - μέλη μας, την διετία 2012 - 2013

Στα 970 εκατ. ευρώ ανέρχεται το ύψος των χρεών του Δημοσίου προς τις εταιρείες - μέλη του Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδας (ΣΦΕΕ) για τιμολόγια τα οποία εκδόθηκαν το χρονικό διάστημα από την 1η Ιανουαρίου 2012 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2013.

Αυτό το ποσό προκύπτει από την σχετική έκθεση του ΣΦΕΕ, η οποία μόλις καταρτίσθηκε, σύμφωνα με πολύ καλά πληροφορημένες πηγές του ygeia360.gr.

Σχόλια