Ημερομηνίες εξετάσεων ιατρικών ειδικοτήτων ΙΟΥΝΙΟΥ 2011

Ορίζουμε τις ημερομηνίες διενέργειας εξετάσεων ιατρικών και οδοντιατρικών ειδικοτήτων περιόδου ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 των οποίων οι επιτροπές εδρεύουν στην Αθήνα, ως ακολούθως:
  

ΠΕΜΠΤΗ  16 - 6 - 2011 
1.ΑΛΛΕΡΓΙΟΛΟΓΙΑ :Στο Γ. Ν. Παίδων Αθηνών«Π.κ'Α.ΚΥΡΙΑΚΟΥ» (Ημέρες δύο) 16/6/2011
τα γραπτά και 17 / 6/ 2011 τα προφορικά ώρα 9.00 Π.Μ. 

2.ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ : Στο Υπουργείο Υγείας κ' Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Αριστοτέλους17) στο ισόγειο ώρα 8.30 Π.Μ3. ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΠΑ (ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ) :Στα Μικροβιολογικά Εργαστήρια Γουδή (Ημέρες τέσσερις 4) 16-17 κ' 20-21 / 6 / 2011


4.  ΙΑΤΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗ : Στα Ιατρικά Εργαστήρια (Γουδή) ώρα 10.00 Π.Μ.

5. ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ: Στο Ν.«ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»(Ημέρεςδύο) 16 -17 /6/2011 ώρα 8.00 Π.Μ

6. ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ:Στο Νοσ. Παίδων «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» (Ημέρες δύο) 16/6/2011 κ' 20 /6/2011

7. ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ : Στο Νοσ. Α.ΣΥΓΓΡΟΣ (Ημέρες δύο) 16 - 17/ 6 / 2011

8. ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ : (Ημέρες δύο) Γραπτά 16 / 6 /2011 στο «Αμφιθέατρο Πειρ. Χειρουργ Αγ. Θωμά 15 Β» ώρα 9.00 Π.Μ, ,17/ 6/ 2011 κλινική εξέταση στις τρεις κλινικές του Νοσ.«ΛΑΪΚΟ» ώρα 7.30 Π.Μ και προφορικά 20 / 6 / 2011  στο ώρα 9.00 Π.Μ, στο Νοσ.«ΛΑΪΚΟ»


ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17-6-2011

1 .ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑ : Στο Νοσ.« ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ - ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ.»Ε.Ε.Σ. ώρα 9.30 Π.Μ. 

2. ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ : Στο Νοσοκομείο «ΑΤΤΙΚΟ» γραπτά κ' προφορικά ώρα 9.00 Π.Μ.

3. ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ κ' ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ : Στο Κ.Ε.Σ.Υ ώρα 9.30 Π.Μ.


4 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ - ΘΩΡΑΚΟΣ : Στο Νοσ «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» γρ. 504ΔΕΥΤΕΡΑ 20- 6 -2011

1. ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑ :Στο Πειραματικό Χειρουργικό του Νοσ.«ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ» ώρα 8.30 Π.Μ.

2. ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ - ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ :Στο Νοσ.«ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ»(Ημέρες δύο) 20 - 6 -2011 Γραπτά ώρα 7.30 Π. Μ. και 21 - 6 - 201 Ιπροφορικά ώρα 7.30 Π. Μ. 

3 ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ -ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ : Στο Νοσ. « ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

4. ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΑ: Στο Νοσ. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» (Ημέρες δύο) 20 -21 /6/2011

ΤΡΙΤΗ 21-6-2011

1. ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ : Στο Νοσ.«ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ» (Ημέρες δύο) 21 -22/6/2011

2. ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ - ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ : Στο Νοσ/μείο «ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ» (Ημέρες δύο) 21 16/ 2011   Γραπτά κ'23/6/2011 Προφορικά ώρα 9.00 Π.Μ.

3. ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ-ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ :Στα Ιατρ. Εργ. Γουδή (Ημέρες δύο) 21 -22/6/2011

4. ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ :  Στο Νοσ. «ΛΑΪΚΟ» 21/6/2011 ώρα 8.00 Π.Μ.

5. ΦΥΣΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Στο Ορθοπαιδικό Κέντρο Έρευνας κ' Εκπαίδευσης Νοσ. «ΑΤΤΙΚΟΝ»ώρα 9.30 Π.Μ.

ΤΕΤΑΡΤΗ 22-6- 2011

1. ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ : Στο Νοσοκομείο «ΑΤΤΙΚΟΝ» ώρα 14.00 Μ.Μ

2. ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑ : (Ημέρες δύο) 22 / 6 / 2011 στο Νοσ. «ΛΑΪΚΟ» ώρα 8.00 Π.Μ. και 23/6/2011 στο Νοσ. «ΛΑΪΚΟ» ώρα 9.00 Π.Μ3. ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ - ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΙΑ : Στο Νοσ/μείο «Α. ΣΥΓΓΡΟΣ»

4. ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ : Στο Νοσ/μείο ΑΙΓΙΝΗΤΕΙΟ ώρα 9.00 Π.Μ.

5. ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ : (Ημέρες τρείς) 22/6/2011  τα γραπτά ώρα 12.30 Μ. Μ. κ'
23-24/6 /2011 τα προφορικά ώρα 8.30 Π.Μ. στο Νοσ « Γ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ»

6. ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ : Στο Νοσ.«ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» 22 /6 / 2011 ώρα 8.00 Π.Μ.

7. ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣτη Παιδοψυχιατρική Κλινική Παν.Αθηνών -Νοσ.Παίδων«ΑΓ. ΣΟΦΙΑ»
(Ημέρες δύο) 22/6/2011 γραπτά ώρα 9.30 Π.Μ. και 27/6/2011 προφορικά ώρα 9.30 

8. ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑ-ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑ : Στο Ν.Ν.θ.Α «ΣΩΤΗΡΙΑ» Ημέρες δύο) 
22-23/6/2011

9. ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ : Στο Νοσ/μείο «ΑΙΓΙΝΗΤΕΙΟ»

ΠΕΜΠΤΗ 23-6-2011 

1 .ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΑ : Στο Νοσ. «ΑΤΤΙΚΟ» (Ημέρες δύο) 23 - 24 / 6 / 2011 
2.ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ - ΠΑΙΔΩΝ :Στο Νοσ. Παίδων «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ » ώρα 9.30 Π.Μ.

ΔΕΥΤΕΡΑ 27 - 6 -2011

1.ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑ:(Ημέρες τρεις) τα Γραπτά 27/6/2011 στο Ν.Ν.Θ.Α. «ΣΩΤΗΡΙΑ» ώρα 9.00 Π.Μ. , 28 16/ 2011 κλινική εξέταση Νοσ.«ΜΕΤΑΞΑ» ώρα 9.00Π.Μ. και 29 / 6 / 2011 προφορικά στο Ν.Ν.Θ.Α. «ΣΩΤΗΡΙΑ» ώρα 8.30 Π.Μ.


ΤΡΙΤΗ 28 - 6 - 2011

1.   ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΗ :Στο ΚΕΣΥ ώρα 9.00 

ΤΕΤΑΡΤΗ 29-6- 2011

1 .ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ:Στο Νοσ.«ΛΑΪΚΟ»(Αιματολογική Κλινική 3ος)(Ημέρεςδύο)29 -30 16/ 2011
2.   ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ :Στο Νοσ/μείο «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ» (Ημέρες δύο) γραπτά 29 -6-2011 ώρα 16.00 Μ.Μ. και προφορικά 30 /6 / 2011 ώρα 8.00 Π.Μ.


ΠΕΜΠΤΗ 30-6-2011

1. ΙΑΤΡΙΚΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : Στην Ε.Σ.Δ.Υ (Λ. Αλεξάνδρας 196) ώρα 13.00 Μ. Μ.

2. ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ :Στο Νοσ.«ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» (Ημέρες δύο) 30 /6/ 2011 κ' 4 /7/ 2011

3.  ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ : Στο Νοσ/μείο «ΛΑΪΚΟ»Ώρα ενάρξεως ορίζεται η 9η πρωινή πλην των αναφερομένων εξαιρέσεων.
Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών ορίζεται η 6 - 6 - 2011.

Σχόλια