Αυτές είναι οι προτάσεις της Αθήνας στην Κομισιόν για την επανεκκίνηση του τουρισμού -Τα 8 σημεία

Παξοί, Ελλάδα, τουριστικός προορισμός
Oι προτάσεις της Αθήνας στην Κομισιόν για την επανεκκίνηση του τουρισμού -Τα 8 σημεία / Φωτογραφία: Shutterstock

NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Τις προτάσεις της για τα συγκεκριμένα βήματα που πρέπει να γίνουν προς επανεκκίνηση του τουρισμού με συντονισμένο τρόπο διατυπώνει η ελληνική κυβέρνηση σε έγγραφο που απέστειλε προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Στο έγγραφο αυτό αναφέρεται ειδικότερα πως «η αβεβαιότητα είναι ο κύριος παράγοντας που καθιστά ευάλωτο τον τουρισμό». Γι αυτό και η απάντησή μας «πρέπει να περιλαμβάνει συγκεκριμένα βήματα για τον τρόπο επανεκκίνησης του τουρισμού με συντονισμένο τρόπο.


Η επικαιροποιημένη, αξιόπιστη ενημέρωση και η αποτελεσματική επικοινωνιακή στρατηγική είναι πιο σημαντικές από ποτέ τόσο για τους τουρίστες όσο και για την τουριστική βιομηχανία. Ενώ η καταπολέμηση της πανδημίας παραμένει προτεραιότητα, τα μέτρα στον τομέα της υγείας πρέπει να εφαρμόζονται κατά τρόπο που να ελαχιστοποιεί τον μη-αναγκαίο αντίκτυπο στα διασυνοριακά ταξίδια».

Στη συνέχεια περιγράφονται αναλυτικά οι «κοινές προσεγγίσεις και αρχές για τη διασφάλιση μιας αποτελεσματικής επανεκκίνησης της τουριστικής βιομηχανίας». Επισημαίνεται επίσης πως αυτές έχουν εκπονηθεί με βάση μια συνεχή φθίνουσα τάση εξάπλωσης του ιού στην ΕΕ, εξαρτώνται από αυτή την καθοδική πορεία και πρέπει να επανεξετάζονται τακτικά στο πλαίσιο εξέλιξης της τάσης της πανδημίας, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Τουρισμός: Τα βασικά σημεία που αναλυτικά αναφέρονται είναι τα εξής:

Η ενιαία αγορά παραμένει το θεμέλιο της ένωσής μας. Χωρίς ελεύθερη κυκλοφορία αγαθών, υπηρεσιών, ανθρώπων και κεφαλαίων, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να επιβιώσει. Πρέπει να αναγνωρίσουμε και να προστατεύσουμε την ακεραιότητα και το αδιαίρετο των τεσσάρων ελευθεριών, οι οποίες είναι εξίσου σημαντικές.

Τα θεμέλια για την επίτευξη της επανεκκίνησης του τουρισμού πρέπει να τεθούν αμέσως σε εφαρμογή. Στόχος μας είναι να εργαστούμε για το άνοιγμα των ταξιδιών μεταξύ των χωρών της ΕΕ έως τις 15 Ιουνίου, όπου είναι δυνατόν. Αυτές οι ροές πρέπει να επανεκκινήσουν με τρόπο που διασφαλίζει δίκαιη μεταχείριση όλων των κρατών μελών, με συνεπή δέσμευση για την αποτροπή τυχόν διακρίσεων όσον αφορά την εθνικότητα στα πρωτόκολλα ταξιδιού. Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε τον κατακερματισμό της ενιαίας αγοράς στην περίπτωση των τουριστικών υπηρεσιών.

Δεν μπορεί να υπάρξει διάκριση ή διαφοροποίηση στα ταξιδιωτικά μέσα. Οδικά μέσα μεταφοράς οδικώς, αεροπορικά, σιδηροδρομικά ή ακτοπλοϊκά ανοίγουν ξανά ταυτόχρονα με βάση προσαρμοσμένα πρωτόκολλα. Δεν μπορούμε να αφήσουμε πιο απομακρυσμένα κράτη μέλη της Ένωσης μας να μείνουν πίσω. Όλοι οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να έχουν τα ίδια δικαιώματα και πρόσβαση στα ταξίδια, ανεξάρτητα από τη γεωγραφική προέλευση ή τον προορισμό τους.

Οι κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για τα ταξίδια πρέπει να στοχεύουν στην προστασία της δημόσιας υγείας, χωρίς να αποθαρρύνουν τον τουρισμό.

Στο σημείο αυτό περιλαμβάνονται μια σειρά από προτάσεις για συγκεκριμένες διαδικασίες (διαγνωστικά τεστ, ψηφιακό πιστοποιητικό υγείας, ευελιξία στις κρατήσεις κα) που πρέπει να ακολουθούνται πριν από το ταξίδι με προορισμό κάποια χώρα της ΕΕ, στα αεροσκάφη, κατά την άφιξη στη χώρα φιλοξενίας και κατά την επιστροφή στη χώρα προέλευσης. Αναλυτικά:

Πριν από το ταξίδι

Σε αρχικό στάδιο, μία κοινή συνεννόηση θα πρέπει να επιτευχθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο σχετικά με τις τις προετοιμασίες πριν από το ταξίδι, συμπεριλαμβανομένου του έγκυρου μοριακού τεστ PCR ή τεστ αντισωμάτων τουλάχιστον 72 ώρες πριν από το ταξίδι.

Εναλλακτικά, δε θα χρειάζονται αυτά τα τεστ για ταξίδια μεταξύ περιοχών/ κρατών-μελών, τα οποία έχουν παρουσιάσει ξεκάθαρες και ισχυρές αποδείξεις ότι η κατάσταση σε ό,τι αφορά τον νέο κορωνοϊό είναι υπό έλεγχο.

Ενας κατάλογος διαπιστευμένων δοκιμών συμφωνείται από το ECDC και παρέχεται στις εθνικές αρχές. Τα αποτελέσματα των τεστ θα πρέπει να κατοχυρώνονται είτε σε έντυπη είτε σε ψηφιακή μορφή με εναρμονισμένο περιεχόμενο που θα αναγνωρίζεται άμεσα από τις αρχές όλων των κρατών – μελών.

Η επικοινωνιακή στρατηγική είναι σημαντική για την ενημέρωση των τουριστών για το πού και κάτω από ποιες προϋποθέσεις μπορούν να γίνουν αυτές οι δοκιμές.

Θα πρέπει να υπάρχει ευελιξία σχετικά με τις ταξιδιωτικές κρατήσεις, που σχετίζονται είτε με τις μετακινήσεις είτε με τη διαμονή. Επιπλέον, θα πρέπει να υπάρξει συζήτηση και κοινή συμφωνία για την πολιτική σχετικά με τις αποζημιώσεις στην περίπτωση που κάποιος δεν είναι σε θέση να ταξιδέψει είτε επειδή προσβλήθηκε από τον ιό είτε λόγω αιφνίδιας ανατροπής των συνθηκών στη χώρα του ή στη χώρα που έχει ως προορισμό.

Για την αποφυγή του συνωστισμού και του κινδύνου μετάδοσης του ιού, δεν θα πρέπει, σε καμία περίπτωση, να υπάρχει η απαίτηση για διεξαγωγή διαγνωστικών τεστ στα αεροδρόμια.

Η χώρα - προορισμός θα πρέπει να επιστρατεύσει όλα τα διαθέσιμα μέσα για να ενημερώσει εκ των προτέρων τους εν δυνάμει ταξιδιώτες για τα ισχύοντα πρωτόκολλα καθώς και για νεότερα στοιχεία σχετικά με τα αποτελέσματα των διαγνωστικών τεστ σε συνεργασία με τις αρχές δημόσιας υγείας.

Εντός του αεροσκάφους

Όλα τα καθίσματα των αεροσκαφών μπορούν να καταλαμβάνονται από επιβάτες εάν μπορούν να εφαρμοστούν όλα τα απαραίτητα υγειονομικά μέτρα, συμπεριλαμβανομένης της καθολικής χρήσης μάσκας.

Δεν θα σερβίρονται φαγητά ή αναψυκτικά κατά τη διάρκεια των πτήσεων ούτε θα υπάρχουν διαθέσιμα περιοδικά.

Η χρήση μάσκας από τους επιβάτες και το πλήρωμα θα είναι υποχρεωτική.

Οι αεροπορικές εταιρείες θα πρέπει να συμμορφώνονται με το βασικό κοινό πρωτόκολλο που έχει διαμορφωθεί από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Αεροπορικής Ασφάλειας, λαμβάνοντας, επίσης, υπόψη τις συστάσεις από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Ασθενειών (ECDC).

Κατά την άφιξη στον προορισμό

Πρέπει να υπενθυμίζεται στους ταξιδιώτες ότι οφείλουν να συμμορφώνονται με το πρωτόκολλο που ισχύει στην κάθε χώρα.

Το κράτος - μέλος που «φιλοξενεί» τους ταξιδιώτες θα πρέπει να παρέχει ξεκάθαρες και αναλυτικές οδηγίες για το τι πρέπει να κάνουν και με ποιους θα πρέπει να έρθουν οι τελευταίοι σε επαφή εάν παρουσιάσουν ύποπτα συμπτώματα.

Επιπλέον, κάθε κράτος - μέλος θα πρέπει να αναπτύξει εγχώρια πρωτόκολλα που να συμβαδίζουν με τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ, έτσι ώστε να εξασφαλιστούν τα εξής:

Ιχνηλάτιση επαφών, διαγνωστικά τεστ και διαδικασίες για την επιβολή καραντίνας στην περίπτωση που υπάρξει ασθενής θετικός στον κορωνοϊό.

Κατάλληλοι και επαρκείς κανόνες υγειονομικής προστασίας καθώς και οδηγίες σχετικά με τους χώρους διαμονής, τα εστιατόρια, τα μπαρ, τις παραλίες, τα μέσα μεταφοράς κτλ.

Εξασφάλιση κατάλληλων διαγνωστικών τεστ και δυνατότητα παροχής υγειονομικής βοήθειας σε απομακρυσμένες περιοχές.

Στην περίπτωση ενός εκτεταμένου ξεσπάσματος, θα πρέπει να είναι άμεσα διαθέσιμη η βοήθεια από την ΕΕ για τον επαναπατρισμό Ευρωπαίων πολιτών από το κράτος - μέλος που τους φιλοξενεί.

Κατά την επιστροφή

Τα κράτη - μέλη προέλευσης και προορισμού θα πρέπει να υιοθετήσουν κοινές και αμοιβαίες κατευθυντήριες γραμμές σε ό,τι αφορά τη φροντίδα των ταξιδιωτών. Αυτό σημαίνει ότι δε θα πρέπει να υπάρχουν δυσανάλογες απαιτήσεις από αυτούς κατά την επιστροφή τους στο κράτος - μέλος προέλευσης.

Από την πλευρά της, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να προβλέψει την ανάπτυξη μιας κοινής εργαλειοθήκης για διαλειτουργικές εφαρμογές εθελοντικής ιχνηλάτησης που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ, με τήρηση του απορρήτου, ασφαλή αποθήκευση πληροφοριών, σύμφωνα με τον κανονισμό GDPR . Γενικότερα, οι διαδικασίες διαγνωστικών τεστ θα πρέπει να ενισχυθούν περαιτέρω σε όλα τα κράτη μέλη με την υποστήριξη της κοινοτικής χρηματοδότησης. Επιπλέον, θα πρέπει να δημιουργηθούν φιλικές προς το χρήστη πλατφόρμες πληροφοριών σε επίπεδο ΕΕ για την ενημέρωση δυνητικών τουριστών, όπου κάθε κράτος μέλος θα καταχωρίσει τις διαδικασίες και απαιτήσεις που θα ισχύουν σε εθνικό επίπεδο.

Εάν μια χώρα μέλος καταγράψει μετάδοση λοίμωξης στην κοινότητα, θα πρέπει να ενημερώσει αμέσως τις άλλες χώρες μέλη σχετικά με τις λεπτομέρειες της επιδημίας και τα μέτρα που εφαρμόστηκαν. Σε αυτή τη βάση, άλλες χώρες μέλη θα μπορούν να αναστείλουν προσωρινά τα ταξίδια προς και από συγκεκριμένα κράτη μέλη, ή συγκεκριμένες περιοχές των κρατών μελών, ή να επιβάλουν πρόσθετους περιορισμούς ή κανόνες, εάν υπάρχουν αποδεδειγμένα στοιχεία για σημαντική εμφάνιση νέων περιπτώσεων Covid-19, βάσει ενημερώσεων του ECDC και εκτίμηση κινδύνου (όπου είναι διαθέσιμα). Αυτή η ευελιξία πρέπει να βασίζεται στην αμοιβαία διαφάνεια και αλληλεγγύη, χωρίς καταχρήσεις ή διακριτική μεταχείριση μεταξύ των κρατών μελών.

Το παραπάνω πλαίσιο για την αποκατάσταση των ταξιδιών εντός της ΕΕ θα χρησιμεύσει επίσης ως κατάλληλη βάση για την αποκατάσταση των ταξιδιών μεταξύ χωρών της ΕΕ και τρίτων χωρών. Η ΕΕ πρέπει να συμμετάσχει το συντομότερο δυνατό σε συζητήσεις με εταίρους τρίτων χωρών. Η είσοδος τουριστών από χώρες εκτός ΕΕ θα μπορούσε να αποτελέσει αντικείμενο διμερών ή πολυμερών συμφωνιών, ιδανικά μεταξύ του ευρύτερου πλαισίου που συμφωνήθηκε από την ΕΕ των 27 βάσει των συστάσεων και των πληροφοριών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που παρέχονται από τις διπλωματικές αποστολές της ΕΕ και των κρατών μελών σε τρίτες χώρες.

«Δεν μπορούμε να καθυστερήσουμε να θέσουμε σε εφαρμογή τις βάσεις για την αποκατάσταση της συνδεσιμότητας και της ελεύθερης κυκλοφορίας εντός και μεταξύ των κρατών μελών με εναρμονισμένο τρόπο που θα είναι σύμφωνος με την τρέχουσα επιδημιολογική κατάσταση και θα συμβάλει στην πρόληψη οποιασδήποτε ευρείας εξάπλωσης του ιού εντός η ΕΕ.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να αρχίσει αμέσως να συνεργάζεται με τα κράτη μέλη για την εφαρμογή του παραπάνω γενικού πλαισίου». Αυτό θα σήμαινε επίσης την εκταμίευση των απαραίτητων κεφαλαίων, την κινητοποίηση της βιομηχανικής παραγωγής του απαραίτητου εξοπλισμού δοκιμών, την αύξηση της ικανότητας και του προσωπικού των εθνικών συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης και την ταχεία κατανόηση των εναρμονισμένων πρωτοκόλλων και διαδικασιών για όλους τους τρόπους ταξιδιού χωρίς διακρίσεις.

Πηγή: iefimerida.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου