Η ΗΔΙΚΑ στο νεοσύστατο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Συντάκτης: Βασιλική Αγγουρίδη - Virus

Δημοσιεύθηκε το ΦΕΚ με τις αλλαγές των Υπουργείων. Μεταξύ άλλων στο νέο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης μεταφέρεται και η ΗΔΚΑ.

Στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης δημοσιεύθηκε σήμερα το ΦΕΚ A 119 – 08.07.2019, με το οποίο συστήνονται, συγχωνεύονται, μετονομάζονται ή/και καταργούνται Υπουργεία. Παράλληλα, με το ΦΕΚ να καθορίζει τις αρμοδιότητες τους, μεταφέροντας υπηρεσίες.

Έτσι, στην εποπτεία του νεοσύστατου Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης μεταφέρεται το σύνολο αρμοδιοτήτων, θέσεων και προσωπικού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κοινωνικής Ασφάλισης. Εκτός Από την ΗΔΙΚΑ, στην εποπτεία του ο νέος Υπουργός Κ. Πειρρακάκης θα έχει και το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας, την Κοινωνία της Πληροφορίας, τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και τη Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων.

Θυμίζουμε ότι το Υπουργείο έχει δύο υφυπουργούς. Ο Γ. Γεωργαντάς είναι Υφυπουργός για θέματα Απλούστευσης Διαδικασιών και ο Γρ. Ζαφειρόπουλος Υφυπουργός για θέματα Ψηφιακής Στρατηγικής.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου