Τα 125 γενόσημα που πρέπει να διαθέτουν από σήμερα τα φαρμακεία - Ολόκληρος ο κατάλογος

Απόθεμα γενοσήμων σε 125 δραστικές ουσίες πρέπει να διαθέτουν από σήμερα τα φαρμακεία της χώρας.
Ο σχετικός κατάλογος, που παρατίθεται πιο κάτω, εκδόθηκε από το υπουργείο Υγείας και στην Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης (ΗΔΙΚΑ) που διαχειρίζεται την ηλεκτρονική συνταγογράφηση του ΕΟΠΥΥ.
Με διάταξη στον νόμο με τα προαπαιτούμενα και πρόσφατη απόφαση, το υπουργείο Υγείας επιχειρεί να αυξήσει την κατανάλωση γενοσήμων φαρμάκων, στο πλαίσιο ελέγχου της φαρμακευτικής δαπάνης.
Με βάση τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει έναντι των δανειστών, η διείσδυση των γενοσήμων πρέπει να ανέλθει στο 40% του συνολικού όγκου φαρμάκων που διατίθενται στην Ελλάδα, έναντι ποσοστού κοντά στο 25% που ισχύει σήμερα.
Οι φαρμακοποιοί καλούνται να διαθέτουν ως απόθεμα μία τουλάχιστον συσκευασία γενοσήμου φαρμάκου, προκειμένου να καλύψουν τη ζήτηση.
Σύμφωνα με απόφαση του υπουργού Υγείας, παρέχονται κίνητρα στους ασφαλισμένους για την επιλογή γενοσήμων και αντικίνητρα σε περίπτωση επιλογής πρωτοτύπου σκευάσματος.

Συμμετοχή

Συγκεκριμένα, στις περιπτώσεις που επιλέγεται φάρμακο με λιανική τιμή υψηλότερη από την τιμή αποζημίωσης, ο ασθενής καλύπτει εκτός από την προβλεπόμενη θεσμοθετημένη συμμετοχή, το σύνολο της διαφοράς μεταξύ της τιμής αποζημίωσης και της λιανικής τιμής του φαρμάκου.
Για παράδειγμα, σε ένα φάρμακο με λιανική τιμή 10 ευρώ, ασφαλιστική τιμή 8 ευρώ και συμμετοχή του ασφαλισμένου 25%, ο ασφαλισμένος καλείται να πληρώσει 4,5 ευρώ (2,5 ευρώ η συμμετοχή + 2 ευρώ η διαφορά λιανικής - ασφαλιστικής τιμής).
Για τις ειδικές περιπτώσεις όπου επιλέγεται φάρμακο που δεν διαθέτει γενόσημο ή μια θεραπευτική κατηγορία στο σύνολό της περιέχει μία μοναδική δραστική ουσία χωρίς γενόσημα φάρμακα, όπου επιλέγεται φάρμακο με λιανική τιμή υψηλότερη από την τιμή αποζημίωσης, ο ασθενής καλύπτει εκτός από την προβλεπόμενη θεσμοθετημένη συμμετοχή, το ήμισυ της διαφοράς μεταξύ της τιμής αποζημίωσης και της λιανικής τιμής του φαρμάκου.
Σε ένα φάρμακο με λιανική τιμή 10 ευρώ, ασφαλιστική 8 ευρώ και συμμετοχή του ασφαλισμένου 25%, ο ασφαλισμένος θα πληρώσει 3,5 ευρώ (2,5 ευρώ η συμμετοχή και 1 ευρώ για το 50% της διαφοράς λιανικής - ασφαλιστικής τιμής).

Μείωση

Στις περιπτώσεις που η τιμή αποζημίωσης των φαρμάκων, όπως έχει προκύψει από τον ως άνω υπολογισμό, είναι μεγαλύτερη από τη λιανική τιμή, η τιμή αποζημίωσης μειώνεται στο επίπεδο της λιανικής τιμής.
Στις περιπτώσεις που η τιμή αποζημίωσης των γενοσήμων φαρμάκων όπως έχει προκύψει από τον ως άνω υπολογισμό, είναι μικρότερη από τη λιανική τιμή, η τιμή αποζημίωσης αυξάνεται στο επίπεδο της λιανικής τιμής.

Επιπλέον Πληροφορίες

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου