Άγνωστες λέξεις για πολλούς ασθενείς: “πρόληψη”, “έγκαιρη φροντίδα” και “απόδειξη από γιατρό”

Το 16,5% των ερωτηθέντων καθυστέρησαν να λάβουν ή δεν έλαβαν υπηρεσίες πρωτοβάθμιας περίθαλψης, κυρίως λόγω κόστους και μεγάλης λίστας αναμονής.
Τα τεράστια κενά που υπάρχουν στη φροντίδα των Ελλήνων ασθενών στα χρόνια της κρίσης, αναδεικνύει έρευνα που διενήργησε η 1η Υγειονομική Περιφέρεια (ΥΠΕ) Αττικής.
Μεγάλο τμήμα του πληθυσμού δεν λαμβάνει έγκαιρα τη φροντίδα που χρειάζεται λόγω κόστους ή χρόνου αναμονής, ενώ η χορήγηση απόδειξης από γιατρούς του ιδιωτικού τομέα παραμένει μία...πονεμένη ιστορία.
Στο πλαίσιο των δράσεων του Τμήματος Βελτίωσης και Ελέγχου Ποιότητας διεξήχθη ποσοτική έρευνα πεδίου με θέμα την επίδραση της οικονομικής κρίσης στην κατάσταση υγείας και τη χρήση των υπηρεσιών υγείας του πληθυσμού του Λεκανοπεδίου.
Διερευνήθηκε ο γενικός πληθυσμός άνω των 18 ετών με τη χρήση δομημένου ερωτηματολογίου, η συμπλήρωση του οποίου έγινε με τη μέθοδο των προσωπικών συνεντεύξεων σε 1.060 άτομα, που επιλέχθηκαν με δειγματοληψία τεσσάρων σταδίων, από 1έως 20 Απριλίου του 2016.
Τα στοιχεία που προέκυψαν από την έρευνα είναι, μεταξύ άλλων, τα εξής:

To 55% των ερωτηθέντων αξιολογούν την υγεία τους ως εξαιρετική και πολύ καλή, το 40% ως καλή και μέτρια και οι υπόλοιποι ως κακή. Το 68% θεωρούν την υγεία τους περίπου ίδια σε σχέση με ένα χρόνο πριν, ενώ το 20% χειρότερη.
Το 68% δεν ασκούνται καθόλου σε εβδομαδιαία βάση και σχεδόν το 30% καπνίζουν καθημερινά κατά μέσο όρο ένα πακέτο τσιγάρα.
Το 47% των συμμετεχόντων πάσχουν από κάποιο χρόνιο νόσημα, με συνηθέστερα την αρτηριακή υπέρταση και τη δυσλιπιδαιμία.
Γιατρός
Περισσότεροι από τους μισούς ερωτώμενους (53%) δεν διαθέτουν οικογενειακό ιατρό, ενώ το 60% επισκέφθηκαν γιατρό του δημοσίου το τελευταίο έτος. Περίπου το 45% απευθύνθηκε σε ιδιώτη ιατρό με έναν στους τέσσερις να μη λαμβάνει απόδειξη για μέρος της δαπάνης ή για το σύνολό της.
Το 16,5% των ερωτηθέντων καθυστέρησαν να λάβουν ή δεν έλαβαν υπηρεσίες πρωτοβάθμιας περίθαλψης, κυρίως λόγω κόστους και μεγάλης λίστας αναμονής.
Το 11% νοσηλεύτηκαν το τελευταίο δωδεκάμηνο σε νοσοκομείο, δημόσιο ως επί το πλείστον (85%), κατά μέσο όρο για τέσσερις με πέντε ημέρες

Ψυχική

Το 4,4% των ερωτηθέντων επισκέφθηκαν για πρόβλημα συναισθηματικής ή ψυχικής υγείας επαγγελματία υγείας κυρίως του δημοσίου τομέα (στο 59% των περιπτώσεων).
Από το υπόλοιπο 41% όσων επισκέφθηκαν ιδιώτη επαγγελματία για ψυχοσυναισθηματικό πρόβλημα, ένας στους τρεις δεν έλαβε απόδειξη για μέρος της δαπάνης ή για το σύνολό της.
Τέλος, μόλις το 8% δεν έλαβε την θεραπεία ή τη συμβουλή που χρειαζόταν για ζήτημα ψυχικής υγείας, κυρίως λόγω αδυναμίας κάλυψης του κόστους των εν λόγω υπηρεσιών.

Οδοντιατρική

Το 41% των συμμετεχόντων επισκέφθηκαν οδοντίατρο το τελευταίο δωδεκάμηνο καλύπτοντας οι ίδιοι το κόστος για τις υπηρεσίες που έλαβαν (84%), χωρίς να λάβουν απόδειξη για το σύνολο ή για μέρος της δαπάνης που κατέβαλαν στο 45% των περιπτώσεων.
Το 17% δήλωσαν ότι καθυστέρησαν ή δε μπόρεσαν να λάβουν υπηρεσίες οδοντιατρικής φροντίδας για οικονομικούς κυρίως λόγους (79%).

Φάρμακα

Το 2,5% διέκοψαν τη φαρμακευτική τους αγωγή χωρίς σύσταση ιατρού και το 4% καθυστέρησαν ή δεν έλαβαν φάρμακα που πίστευε ότι χρειαζόταν λόγω κόστους ή μη υπαγωγής στη λίστα των συνταγογραφούμενων φαρμάκων.
Σχετικά με τη χρήση προληπτικών υπηρεσιών, μόνο το 29% των ερωτηθέντων έκαναν αντιγριπικό εμβόλιο το τελευταίο δωδεκάμηνο και οι συχνότερες προληπτικές παρεμβάσεις είναι η μέτρηση της αρτηριακής πίεσης, της χοληστερόλης και του σακχάρου του αίματος και το τεστ - Παπ στις γυναίκες.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου