ΕΟΠΥΥ: Έλεγχος σφραγίδων παραπεμπτικών από τους εργαστηριακούς ιατρούς


Παραθέτουμε την απάντηση του ΕΟΠΥΥ σχετικά με την υποχρέωση των διαγνωστικών εργαστηρίων να κάνουν έλεγχο των σφραγίδων των παραπεμπτικών.

Σύμφωνα με την απάντηση οι εργαστηριακοί ιατροί υποχρεούνται να ελέγχουν την ύπαρξη ή μη της υπογραφής και σφραγίδας του παραγγέλοντος κλινικού ιατρού στα παραπεμπτικά των θεραπευτικών και διαγνωστικών ιατρικών πράξεων που εκτελούν.

Ο εν λόγω έλεγχος πρέπει να εστιάζει:

1. Στην αναγραφή της Ειδικότητας του παραγγέλοντος ιατρού (ολογράφως ή με συντομογραφία),

2. Στην αναγραφή της Μονάδας Συνταγογράφησης (εφόσον αυτή δεν προσδιορίζεται ευκρινώς σε άλλο σημείο στο σώμα του παραπεμπτικού) και

3. Στην αναγραφή του Α.Φ.Μ. του παραγγέλοντος πιστοποιημένου ιατρού.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου