Η Εταιρεία Παθολογίας Ελλάδος είναι γεγονός


Επιστολή της Εταιρείας Παθολογίας Ελλάδος προς τους Ιατρικούς Συλλόγους της χώρας
                                        
                                                         Αλεξανδρούπολη, 27 Δεκεμβρίου 2016

Αγαπητοί Συνάδερφοι,

Με την έγκριση από το Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης πραγματοποιήθηκε αλλαγή του καταστατικού της Εταιρείας Παθολογίας Βορείου Ελλάδος (Ε.Π.Β.Ε.), η οποία ονομάζεται πλέον Εταιρεία Παθολογίας Ελλάδος (Ε.Π.Ε.), εκπροσωπώντας όλους τους Έλληνες Παθολόγους. Επίσης η Ε.Π.Ε. αποτελεί μέλος της European Federation of Internal Medicine (E.F.I.M.) εκπροσωπώντας τους Έλληνες Παθολόγους στην Ευρώπη, ενώ συνεργάζεται στενά και με την Επαγγελματική Ένωση Παθολόγων Ελλάδος με στόχο την προάσπιση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των Παθολόγων.

Παρακαλούμε, όπως ορίσετε εκπροσώπους Παθολόγους στο χώρο ευθύνης σας, προκειμένου να συζητηθούν θέματα που αφορούν την ειδικότητα μας γενικότερα και της περιφέρειας σας ειδικότερα. Ιδανικά θα μπορούσατε να ορίσετε Παθολόγο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλο Παθολόγο που ενδιαφέρετε για τη συνεργασία σε θέματα ειδικότητας.

Παρακαλούμε για την άμεση απάντηση σας, ει δυνατόν εντός του επόμενου δεκαπενθήμερου, ώστε να αποσταλεί και πρόσκληση για ενεργό συμμετοχή στο 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης στην Εσωτερική Παθολογία, με διεθνή συμμετοχή, που θα πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη 22-26/2/2017, στο Grand Hotel Palace.

Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας Παθολογίας Ελλάδος.


Ευστράτιος Μαλτέζος                                                                      Απόστολος Χατζητόλιος

Καθηγητής Παθολογίας Δ.Π.Θ                                                       Καθηγητής Παθολογίας Α.Π.Θ

Πρόεδρος Ε.Π.Ε.                                                                                Α’ Αντιπρόεδρος Ε.Π.ΕΔημήτρης Παπάζογλου

Καθηγητής Παθολογίας Δ.Π.Θ.
Γενικός Γραμματέας Ε.Π.Ε.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου