Τροποποίηση των κωδικών στις άδειες οδήγησης του Παρ. Ι του πδ 51/2012 (101 Α΄) λόγω προσαρμογής της Οδηγίας 2015/653/ΕΕ στο Ελληνικό Δίκαιο

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου