Ιατρικοί επισκέπτες: Προσπαθούν να βγάλουν άκρη

Στο Υπουργείο Παιδείας πήγαν οι Ιατρικοί Επισκέπτες προσπαθώντας να βγάλουν άκρη με τα προβλήματά που έχουν κατά τη πρόσβασή τους στις μονάδες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας. Η συνάντηση έγινε με τον  αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα για την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, Σταμάτη Βαρδαρό και τον σύμβουλό του κ. Κηπουρό.  
Στο πλαίσιο αυτής, οι εκπρόσωποι των ιατρικών επισκεπτών τόνισαν ότι υπάρχουν κάποιες ασάφειες στη  δεύτερη εγκύκλιο για την πρόσβασή τους στις ΠΦΥ που δημιουργούν πρόβλημα, προσκομίζοντας σχετικά στοιχεία. Θυμίζουμε ότι αρχικά η εγκύκλιος ανέφερε την επίσκεψη του Ιατρικού Επισκέπτη μία μόνο φορά την εβδομάδα στις μονάδες υγείας. Στη συνέχεια, αυτό άλλαξε με νέα εγκύκλιο, που ορίζει ότι η είσοδος των ιατρικών επισκεπτών στα ιδρύματα ορίζεται από τον εκάστοτε Διευθυντή  και δύναται να γίνεται και σε καθημερινή βάση. Παράλληλα, η επίδειξη της επαγγελματικής   ταυτότητας, παραμένει και με τη νέα εγκύκλιο υποχρέωση του εργαζόμενου Ιατρικού Επισκέπτη (όπως και στο παρελθόν), αν και όταν ζητηθεί.    


Αυτό βεβαίως δεν σημαίνει ότι και η πρόσβασή τους σε αυτές  είναι  πάντα ομαλή, καθώς υπάρχουν αρκετές μονάδες του ΕΟΠΥΥ  που δεν έχουν συμμορφωθεί με τη νέα αλλαγή.  

Ο   Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου ζήτησε λίστα με τις Μονάδες που παρερμηνεύουν το πνεύμα της εγκυκλίου του, ώστε να παρέμβει κατά περίπτωση. Ήδη η Ομοσπονδία έχει επικοινωνήσει με όλους τους Συλλόγους - Μέλη της, έχει συγκεντρώσει τα στοιχεία και τα έχει αποστείλει στο Υπουργείο.

Επίσης, στα ζητήματα που έχουν ανακύψει την τελευταία περίοδο για παραβίαση κανόνων δεοντολογίας, οι εκπρόσωποι του κλάδου συζήτησαν με τους παράγοντες του υπουργείου   τρόπους και μεθόδους αναβάθμισης του Ιατρικού Επισκέπτη ως Επαγγελματία Υγείας, όπως  Μητρώο Ιατρικών Επισκεπτών, Κωδικός Ιατρικού Επισκέπτη στον ΟΑΕΔ, Περιγραφή του Επαγγέλματος στον ΕΟΠΠΕΠ κ.λπ. Οι παράγοντες της ομοσπονδίας ξεκαθάρισαν ότι είναι αποφασισμένη να υπερασπιστεί με κάθε τρόπο το Επάγγελμα που στοχοποιείται είτε από κατευθυνόμενα συμφέροντα είτε από τους «αλεξιπτωτιστές» που έχουν εισέλθει στον κλάδο.


Μεταξύ άλλων, συζητήθηκε και το βασικό θέμα που έχει ανακύψει από τον κώδικα  φορολογίας εισοδήματος που προβλέπει τη φορολόγηση και της απλής χρήσης των εταιρικών αυτοκινήτων των Ιατρικών Επισκεπτών. Αυτού του τύπου οι παροχές δεν αποτελούν εισόδημα κατά την έννοια του άρθρου 78 παράγραφος 1 του Συντάγματος, αλλά δίδονται για να καλύψουν δαπάνες για την εκτέλεση της υπηρεσίας που τους έχει ανατεθεί ή για την καλύτερη διεξαγωγή της, έστω και αν από την παροχή αυτή ωφελείται έμμεσα ο μισθωτός. Υπάρχουν συγκεκριμένες αποφάσεις του Συμβουλίου Επικρατείας που μας δικαιώνουν (Σ.τ.Ε. 3150/1999 επταμ., 1327/2012 επταμ., 2972/201,670/2012 επταμ.-πρβλ Σ.τ.Ε. 3544/2008, Σ.τ.Ε.1432/2003, Σ.τ.Ε.125/1995, Σ.τ.Ε.746/1993, Σ.τ.Ε. 3396/1991, Σ.τ.Ε. 374/1983, Σ.τ.Ε.4289/1980 Ολομ.).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου