Έσοδα από το νοσοκομειακό clawback στον αναθεωρημένο προϋπολογισμό του ΕΟΠΥΥ

Αυξημένα κονδύλια για ληξιπρόθεσμες οφειλές και έσοδα από τον μηχανισμό αυτόματων επιστροφών (clawback) για φάρμακα νοσοκομείων, περιλαμβάνει ο αναθεωρημένος προϋπολογισμός του ΕΟΠΥΥ.
Πρόκειται για την έκτη αναθεώρηση από την αρχή του έτους, η οποία έχει αποσταλεί για έγκριση στο υπουργείο Υγείας και περιλαμβάνει αναλυτικά τις εξής αλλαγές:
Επιπλέον χρηματοδότηση του Οργανισμού με 12,6 εκατομμύρια ευρώ, ως έκτακτη επιχορήγηση για την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων.
Με το ποσό αυτό, ο ΕΟΠΥΥ λαμβάνει συνολικά μέσα στο έτος το ποσό των 311,58 εκατομμυρίων ευρώ για εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών, από τα οποία προϋπολογίζει να αποδώσει 282,61 εκατομμύρια για οφειλές φαρμακευτικής δαπάνης.

Ο προϋπολογισμός εμφανίζει – για πρώτη φορά – έσοδα 17,5 εκατομμυρίων ευρώ, τα οποία αφορούν clawback φαρμακευτικής δαπάνης νοσοκομειακής μόνο χρήσης.
Η συνολική ετήσια φαρμακευτική νοσοκομειακή δαπάνη έχει προϋπολογιστεί στα 60 εκατομμύρια ευρώ. Με την προσθήκη του clawback, διαμορφώνεται πλέον στα 77,5 εκατομμύρια ευρώ.
Ο αυτόματος μηχανισμός επιστροφής υπερβάσεων στη νοσοκομειακή φαρμακευτική δαπάνη εφαρμόζεται για πρώτη φορά το 2016.

Υπέρβαση

Πρόκειται για ένα σύστημα, με το οποίο καλούνται οι φαρμακευτικές επιχειρήσεις να αποδώσουν στα νοσοκομεία και στον ΕΟΠΥΥ το μέρος της δαπάνης, που ξεπερνά το προϋπολογισθέν ποσό.
Για τον σκοπό αυτό, εκδόθηκε τον περασμένο Απρίλιο Υπουργική Απόφαση, η οποία καθορίζει τη σχετική δαπάνη για το έτος 2016.
Με την απόφαση ορίζεται ότι “...το ποσό που θα προκύψει από το clawback ανά φαρμακευτική εταιρεία ή κάτοχο άδειας κυκλοφορίας, αφαιρούμενης κάθε συμφωνηθείσας έκπτωσης που έχει κάνει εντός του εξαμήνου, καταβάλλεται ή συμψηφίζεται από το υπουργείο Υγείας και τον ΕΟΠΥΥ με ισόποσες οφειλές για την προμήθεια φαρμακευτικών προϊόντων”...
ΔΗΜ.Κ.

Σχόλια