ΟΟΣΑ: Η υγεία των Ελλήνων στα χρόνια της κρίσης

«Καλή έως πολύ καλή» χαρακτηρίζουν την κατάσταση υγείας στην πλειοψηφία τους οι άνθρωποι με χαμηλά εισοδήματα, ενώ παρατηρήθηκε μείωση στις δημόσιες δαπάνες του κράτους, σε σύγκριση που πραγματοποιήθηκε για τα έτη 2009 και 2015. 

Πρόκειται για τα ανανεωμένα στοιχεία του του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), όπου στα αρνητικά των αποτελεσμάτων, περιλαμβάνεται η κακή ποιότητα της στοματικής υγείας των πολιτών που παραμελείται, προκειμένου να διασφαλίσουν τη νοσοκομειακή και εξωνοσοκομειακή περίθαλψη των μελών τους, όπως επίσης η αύξηση των ανθρώπων που πάσχουν απο κάποιο χρόνιο νόσημα και η αύξηση των πληρωμών για νοσοκομειακή περίθαλψη. 

Κράτος και νοικοκυριά 

Συγκεκριμένα το 2009, τα χρήματα που διέθετε το κράτος για την Υγεία των πολιτών ανέρχονταν στο 6,8% του ΑΕΠ, για να υποχωρήσουν πέρυσι στο 5%. Το ίδιο διάστημα, οι δαπάνες των νοικοκυριών για την Υγεία ανέρχονταν στο 3%, για να αυξηθούν στο 3,2%. 

Χρόνια νοσήματα 

Τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής δείχνουν αύξηση κατά 25,2% στον αριθμό των πολιτών που δηλώνουν ότι πάσχουν από χρόνιο νόσημα (από 39,7% σε 49,7%). 

Αύξηση κατά 80,8% καταγράφεται και στα κρούσματα κατάθλιψης. 

Προσδόκιμο επιβίωσης 

Στα χρόνια της κρίσης, το προσδόκιμο επιβίωσης έχει αυξηθεί από 83,3 σε 84,1 έτη για τις γυναίκες και από 77,5 σε 78,9 έτη για τους άνδρες. Δεν είναι από τα υψηλότερα του κόσμου, αλλά κρατούν τη χώρα μας πάνω από την Τουρκία, η οποία έχει προσδόκιμο επιβίωσης 80,7 έτη για τις γυναίκες και 75,3 για τους άνδρες, και την Πορτογαλία (μόνο στους άνδρες). Υστερεί, όμως, σε σύγκριση με το προσδόκιμο της Ισπανίας (86,2 και 80,4 έτη) και της Ιταλίας (85,6 και 80,7 έτη). 

Αγορά φαρμάκων 

Για να καλυφθούν οι άμεσες ανάγκες, τα ελληνικά νοικοκυριά αναγκάστηκαν να βάλουν αυστηρές προτεραιότητες στις ανάγκες τους. 

Οι άμεσες ανάγκες και οι αυστηρές προτεραιότητες που υποβλήθηκε ο Έλληνας, απέφερε το αποτέλεσμα της αύξησης της πληρωμής των φαρμάκων όπου από 19.2% το 2009, πήγε στο 33.3% προκειμένου να καλύψουν τις αυξημένες συμμετοχές που επιβλήθηκαν στη φαρμακευτική περίθαλψη. 

Νοσοκομειακή περίθαλψη 

Μεγάλη αύξηση καταγράφεται στις πληρωμές για νοσοκομειακή περίθαλψη (από 17,5% των ιδιωτικών πληρωμών σε 29,3%). Οδοντιατρική φροντίδα Σε δεύτερη μοίρα η οδοντιατρική φροντίδα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ δείχνουν ότι μόλις το 15% αφορά την οδοντιατρική φροντίδα, ποσοστό που ήταν διπλάσιο το 2009 (29,4%). Επίσης αξίζει να σημειωθεί ότι κατά τον τελευταίο χρόνο το 13,6% κάτω των 15 ετών δεν είχε την οικονομική δυνατότητα να λάβει οδοντιατρική φροντίδα. 

Σχόλια