ΕΟΠΥΥ: Ανακοίνωση για την παράταση των συμβάσεων

Μαρούσι 01/07/2016

Ανακοίνωση για την παράταση των συμβάσεων

Οι διαπραγματεύσεις με τους παρόχους υγείας βρίσκονται σε εξέλιξη και σε πολλές περιπτώσεις η υπογραφή της σύμβασης βρίσκεται στο τελικό στάδιο. Η επιτροπή διαπραγμάτευσης συγκροτήθηκε τον Φεβρουάριο 2016 και ενεργοποιήθηκε άμεσα προκειμένου να καταλήξει σε νέες συμφωνίες και συμβάσεις με τους παρόχους.

Το Δ.Σ. του ΕΟΠΥΥ με την υπ' αρ. 531/ Συν 285/17.6.2016 απόφαση του, προκειμένου η επιτροπή διαπραγμάτευσης να ολοκληρώσει το έργο της, πρότεινε:

Η παράταση της ισχύος των συμβάσεων μεταξύ του ΕΟΠΥΥ και όλων των παρόχων υγείας, να είναι για το απολύτως αναγκαίο μικρό χρονικό διάστημα, μέχρι την ολοκλήρωση των νέων συμβάσεων.

Με βάση τα ανωτέρω ο ΕΟΠΥΥ απέστειλε την σχετική πρόταση στο Υπουργείο Υγείας, το οποίο και την αποδέχθηκε και προχωρά στις απαραίτητες ενέργειες για την ψήφιση της σχετικής νομοθετικής ρύθμισης, η οποία θα έχει αναδρομική ισχύ από 01/07/2016. Σε κάθε περίπτωση, στόχος του Οργανισμού και της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης είναι να ολοκληρωθούν άμεσα οι διαδικασίες και να οδηγηθούμε το ταχύτερο δυνατό, σε νέες, σύγχρονες και αποτελεσματικές συμβάσεις με τους παρόχους υγείας.

Σχόλια