Ανακοίνωση Προέδρου ΕΟΠΥΥ σχετικά με την πληρωμή των παρόχων του

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥΑπ. Παύλου 12, 15123, Μαρούσι , τηλ. 210-6871706-708, 


 Μαρούσι 31/05/2016


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


Δημοσιεύτηκε σήμερα η ΚΥΑ που αφορά την νέα διαδικασία οριστικής εκκαθάρισης, σύμφωνα με το αρ.90 παρ.7 ν.4368/16. Ήδη ο ΕΟΠΥΥ ξεκίνησε τη διαδικασία ενταλματοποίησης και πληρωμής των παρόχων του.
Ειδικότερα για τις υπηρεσίες ιατρικών επισκέψεων, η συγκεκριμένη ενέργεια αναμένεται να ολοκληρωθεί έως το τέλος της εβδομάδας.
Παράλληλα, ενημερώνουμε ότι, όσοι εκ των συμβεβλημένων ιατρών, προτίθενται από 01.06.2016 να προβούν σε παράλειψη υπηρεσιών υγείας προς τους ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ, να ενημερώσουν ρητά και ενυπογράφως με υπεύθυνη δήλωση που θα κατατίθεται στην κατά τόπο αρμόδια ΠΕ.ΔΙ., για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας.
Ο Οργανισμός θα συνεκτιμήσει την ανωτέρω ατομική δήλωση στα πλαίσια της ισχύουσας σύμβασης και της εν γένει νομοθεσίας κατόπιν θεσμικής επικοινωνίας και συνεννόησης με τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο.


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ ΜΠΕΡΣΙΜΗΣ

Σχόλια