Ε.Ε: 58 εκατ. ευρώ θα διαθέσει φέτος για την υγεία

Ένεση ρευστότητας στον κλάδο της υγείας, αξίας 58 εκατ. ευρώ αποφάσισε να δώσει στα 28 κράτη μέλη της η Ευρωπαϊκή Ένωση για το 2016. Κονδύλια που εντάσσονται στο πλάνο που η ίδια έχει εξαγγείλει για το συντονισμό της πολιτικής στον τομέα της υγείας. Το κόστος αυτού ανέρχεται στα 450 εκατ. ευρώ και αφορά την περίοδο 2015-2020.
Όλες τις επιχορηγήσεις για έργα που θα υλοποιηθούν θα οργανώσει και θα διαχειρίζεται Επιτροπή της Κοινότητας (CHAFEA).
Προσκλήσεις υποβολής προσφορών για συγκεκριμένες υπηρεσίες που περιγράφονται στο πρόγραμμα εργασίας του 2016 θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα Chafea, σε μεταγενέστερη ημερομηνία.
Οι ευκαιρίες χρηματοδότησης περιλαμβάνουν έργα και συμβάσεις παροχής υπηρεσιών, καθώς και κοινές δράσεις που θα προγραμματίζονται με τις εθνικές αρχές, σε τομείς προτεραιότητας, όπως:
  • Η αντιμετώπιση της μικροβιακής αντοχής (AMR) και λοιμώξεις που συνδέονται με την υγειονομική περίθαλψη.
  • Υποστήριξη προς τις χώρες της ΕΕ να ανταποκριθούν γρήγορα και αποτελεσματικά στις κρίσεις υγείας (π.χ. τον ιό Ζήκα, πανδημίες)
  • Στήριξη της δημιουργίας ευρωπαϊκών δικτύων αναφοράς και συνεργασία για την ηλεκτρονική υγεία και την αξιολόγηση Υγείας Τεχνολογίας (HTA)
  • Δράση για τις χρόνιες παθήσεις και τους παράγοντες κινδύνου, όπως το αλκοόλ και ο καπνός
  • Η πρόληψη των μεταδοτικών ασθενειών, όπως το HIV-AIDS, ιογενής ηπατίτιδα και φυματίωση
  • Υγεία των προσφύγων και των άλλων μεταναστών
Επιπλέον, θα δοθεί ένας αριθμός άμεσων επιδοτήσεων, σε συνεργασία με τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) και το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο για τα συστήματα και τις πολιτικές υγείας, για την προώθηση της διεθνούς συνεργασίας κ.λπ. Επιπλέον, οι συμφωνίες-πλαίσια εταιρικής σχέσης που έχουν συναφθεί με 14 ΜΚΟ το 2014 θα συνεχιστούν και οι κάτοχοι θα κληθούν από την αρμόδια επιτροπή της Κοινότητας να παρουσιάσουν προγράμματα εργασίας τους για το 2017.
 Μέσω της συγκεκριμένης κοινοτικής επιχορήγησης, η Ε.Ε επιδιώκει την υλοποίηση τεσσάρων στόχων:
Αυτό γίνεται με την επιδίωξη των εξής τεσσάρων ειδικών στόχων:
1: Προώθηση της υγείας, πρόληψη των ασθενειών και υποστήριξη ενός πιο υγιεινού τρόπου ζωής.
2: Προστασία των πολιτών από σοβαρές διασυνοριακές απειλές κατά της υγείας μέσω των μηχανισμών βελτίωσης της ετοιμότητας και του συντονισμού σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης
3: Στήριξη και ανάπτυξη καινοτόμων, αποτελεσματικών και βιώσιμων συστημάτων υγείας.
4: Διευκόλυνση της πρόσβασης σε καλύτερη και ασφαλέστερη υγειονομική περίθαλψη για τους πολίτες της ΕΕ.

Δέσποινα Καραγιαννοπούλου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου