Έναρξη Λειτουργίας του Εθνικού Δικτύου Τηλεϊατρικής της 2ης ΥΠΕ

Την Τετάρτη 02/03/2016 ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Υγείας κ. Ιωάννης Μπασκόζος επισκέφτηκε  το Γ.Ν. «Μεταξά» στον Πειραιά για την  παρουσίαση του Εθνικού Δικτύου Τηλεϊατρικής (ΕΔΙΤ) της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας, έργο που σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε στα πλαίσια του ΕΣΠΑ 2007-13.

Το έργο του ΕΔΙΤ προσφέρει υπηρεσίες τηλεϊατρικής στους κατοίκους των Νησιωτικών Περιοχών της χώρας με τη βοήθεια σύγχρονων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), καλύπτοντας τέσσερις βασικούς άξονες υπηρεσιών:

α) Τήλεδιάγνωσης & τήλεσυμβουλευτικής,

β) Τήλεεκπαίδευσης του Ιατρο-Νοσηλευτικού Προσωπικού

γ) Τηλεϊατρικής για την αντιμετώπιση σε πρώτο βαθμό επειγόντων περιστατικών

δ)Τηλεψυχιατρικής.

Κύριος στόχος του έργου είναι η διαδικτυακή συμβουλευτική υποστήριξη του Ιατρο-Νοσηλευτικού προσωπικού των περιοχών από τους εγκατεστημένους κεντρικούς Σταθμούς Ιατρών Συμβούλων (ΣΤΙΣ) με απώτερο στόχο την εξασφάλιση ισότιμων υπηρεσιών φροντίδας υγείας στους κατοίκους απομακρυσμένων περιοχών.

Ο κ. Μπασκόζος είχε την ευκαιρία να ενημερωθεί για τον τρόπο λειτουργίας της νέας υπηρεσίας, να συνομιλήσει με Ιατρούς και Νοσηλευτές των απομακρυσμένων Κέντρων Υγείας και να ενημερωθεί για τα πρώτα αποτελέσματα χρήσης και παραγωγικής λειτουργίας του συστήματος. Όλοι μετέφεραν τις εμπειρίες τους, εξέφρασαν τον ενθουσιασμό τους καθώς και την αγωνία τους για το μέλλον του ΕΔΙΤ, τονίζοντας την ανάγκη υποστήριξης και εξέλιξης του με τη φροντίδα της Ηγεσίας του Υπουργείου. Ιδιαίτερη αναφορά  έγινε  για την ανταπόκριση των κατοίκων των Νησιών μας που επισκέφθηκαν και έκαναν χρήση των υπηρεσιών του ΕΔΙΤ.

Ο κ. Μπασκόζος διατύπωσε την ανάγκη καθορισμού ενός πλαισίου στρατηγικής επέκτασης του δικτύου με την απαραίτητη εισαγωγή νέων σταθμών σε Κέντρα Υγείας των μικρών και πιο απομακρυσμένων Νησιών και δύσβατων περιοχών της Χώρας μας, θέτοντας ως απαραίτητη προϋπόθεση για την ολοκλήρωση και τη στήριξη του έργου την ενίσχυση του ΕΣΥ, τη συνεργασία του Υγειονομικού Προσωπικού και την επαρκή συνεχή τεχνική υποστήριξη του.

Τέλος ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Υγείας είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με εκπροσώπους των εργαζομένων, της ιατρικής υπηρεσίας και της διοίκησης του Νοσοκομείου (Μέταξα) και ανέλαβε τη δέσμευση να μεταφέρει τα αιτήματά τους στον Υπουργό Υγείας.

Εκ της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Υγείας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου